Home / Genel (page 3)

Genel

Genel kategori açıklaması

Belediyeden İmar Durumu ile İlgili Sorgulama Dilekçesi

T.C. ………   Dosya No :  ………………………….. BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ’ NE                   Aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmazın Müdürlüğümüz dosyası gereği satışına esas olmak üzere son imar durumunun celbine karar verilmiştir. Karar gereğinin yerine getirilerek imar durumunun dosyamıza İVEDİ olarak gönderilmesi rica olunur. …

Read More »

Bir Kişi İçin Haciz İşlemi Başlatmak İçin Dilekçe

TC. ………’ NE İCRA DOSYA NO    : ………………….. ALACAKLI              : ……………………… VEKİLİ                       : ……………………………… BORÇLU                  : ……………………………. BORÇLU ADRESİ :…………………………………….. KONU                                    : Haciz Talebi  Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile haczedilecek taşınır malların muhafaza altına alınmasına karar verilmesini …

Read More »

Arsanın Ya Da Evin İmar Durumunu Sorgulama Dilekçesi

T.C. ……… Dosya No : ………  TC ……………. BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ’ NE             Aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmazın Müdürlüğümüz dosyası gereği satışına esas olmak üzere son imar durumunun celbine karar verilmiştir.             Karar gereğinin yerine getirilerek imar durumunun dosyamıza İVEDİ olarak gönderilmesi rica olunur. ……… ……… İcra Müdürü TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Read More »

İcra ve İflas Yasasına Aykırılık Nedeni İle İtiraz Dilekçesi

İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA YETKİ İTİRAZINDA BULUNAN (BORÇLU)                  :………………….. T.C.NO:…………………….. VEKİLİ                                   : ………   KARŞI TARAF          : ……… T.C.NO:………………. ……… VEKİLİ                                   : ……… ……… İCRA DOSYA NO     : ……… ……… DAVA                         : Yetki İtirazı talebidir. AÇIKLAMALAR       : 1- Müvekkilimiz aleyhine alacaklı tarafından başlatılan ve ……… …

Read More »

Bankadaki Hacizli Paranın Geri Alınması İçin Dilekçe

T.C        ………………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……………… BANKASI   ……………. ŞUBESİNE          Alacaklı ………………… A.Ş vekili Avukat………………….’ya borçlu bulunan ……………… Sanayi A.Ş şirketinin …………………..TL borcu sebebiyle çıkartılmış bulunan ….…………….tarihli 89/1 haciz ihbarnamesinde borç miktarı …………………..…TL olup, …………..….tarih itibariyle borç miktarı ……………………………..…….TL olduğundan borçlunun nezdinizde bulunan alacaklarına …

Read More »

Avukat İle Müvekkil Görüşmesinin Tutanak Örneği

GÖRÜŞME TUTANAĞI         Tarih: Danışan    ; Avukat ;   Konusu  ; Bilgiler ; Konusu, Tarafları   ; Teslim Edilen Belgeler ;   Eksik Belgeler ve Bu Belgelerin Ne Zaman Getirileceği                 ; Açık ve Net Olarak Müvekkilin İstekleri                             ;     Davaya Esas Olan Olayın Özeti              ;     Başka Beyanlar           ; …

Read More »

Teminat Bedelinin Geri Alınması İçin Dilekçe Örneği

…………… MAHKEMESİ  DOSYA NO : TEMİNATIN İADESİNİ İSTEYEN (ALACAKLI) VEKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İCRA ESAS NO KONU Teminatın iadesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR         : 1-Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı yukarıda numarası belirtilen takip dosyasında icra edilmiştir. 2-Yapılan haciz esnasında borçlu borcunu kabul ederek teminatın iadesine muvafakat …

Read More »

Yakalama Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

……………………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE YAKALAMAYA İTİRAZ EDEN                                   : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ                                : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… KONU                                   : Hukuka aykırı ve haksız yakalamaya itirazımızdır. DAVA DEĞERİ                  : …………….. TL AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim …/…/… tarihinde gözaltına alınmış bulunup, …

Read More »

Verilen Tahahhüte Uymama Dolayısı İle Şikayet Dilekçesi

…………NE Müşteki                   :   –     VEKİLİ                   : -Adres antette. Sanık (Borçlu)       :  – SUÇ                        :  Taahhüdü İhlal. DAVA KONUSU      :  İ.İ.K. Mad. 340 gereğince Taahhüdünü İhlal eden borçlunun 3 AYA kadar Tazyik Hapsiyle cezalandırılması talebidir.   AÇIKLAMALAR      :               Sanık, aleyhine yapılan icra takibinde borcunu dosyada yazılı olduğu şekilde …

Read More »

Elektrik, Su, Doğalgaz İçin Kayıp Kaçak Bedeli Geri Alma Dilekçesi

öncelikle; * Bulunduğunuz ildeki elektrik dağıtım şirketine gidip, ne kadar kayıp-kaçak bedeli ödediğinize dair kağıt almanız gerekiyor. * Eğer ödediğiniz bedel 2 bin liranın altında ise ilçenizdeki tüketici hakem heyetine gidip, Yargıtay kararını emsal göstererek paranın iadesi talebinde bulunmalısınız. * Ödediğiniz bedel 2 bin liranın üzerinde ise kayıp-kaçak bedellerini almak …

Read More »