Home / Genel (page 3)

Genel

Genel kategori açıklaması

Bimer ve Cimer Şikayet Dilekçe Örneği

Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Dikkatine ../../20.. ../../20.. Tarihinde …… ili ……. İlçesinde …… mahallesi …… sokağında ikametgah ediyorum. Şikayetim ise mahallemizde bulunan çöp konteynırları yetersiz gelmekte. Bu sebep ile mahallemizde sürekli bir çöp kokusu hakim, yetkili birimlere sürekli bildirmemize rağmen her hangi bir ne olumlu neden olumsuz bir geri …

Read More »

Askerliği Uzatmak İçin Tecil Dilekçesi Örneği

Herkesin bildiği üzere 20 yaşını dolduran her Türk erkeği askerlik hizmetini yerine getirmekle mükelleftir. 20 yaşını dolduran her Türk erkeğine askerlik celbi gelir fakat öğrencilik veya başka sebeplerden dolayı askerlik ertelenebilir. Buna “askerliği tecil ettirme” denir. Askerlik en fazla 29 yaşına kadar tecil edilebilir. Herhangi bir sebep aranmaksızın liseyi bitirenlerin …

Read More »

Denetimli Serbestlikten Yararlanmak İçin Dilekçe Örneği

Denetimli serbestlik kavramını son zamanlarda sık sık duyuyoruz. Herhangi bir suça karışmış kişilerin belli kurallar altında cezasının ertelenmesine verilen isim olan denetimli serbestlik için bu yazımızda denetimli serbestlikten yararlanmak için nasıl bir dilekçe oluşturacağımızı öğreneceğiz ve denetimli serbestlik dilekçesi oluşturacağız. Denetimli serbestlikten yararlanmak için kullanılacak olan dilekçe örneğini vermeden önce …

Read More »

Borcun Ödenmemesi Durumunda Şikayet Dilekçe Örneği

T.C. ……… NÖBETÇİ İCRA CEZA YARGIÇLIĞI’ NA ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) : ………  TC.KİMLİK NO:   VEKİLİ : …………  V.D. ………….     SANIK (BORÇLU) : ………  TC.KİMLİK NO: SUÇ : Mal Beyanında Bulunmamak suçu   SUÇ TARİHİ : …………… TAKİP DOSYASI : ……… İcra Müdürlüğü ……… nolu dosyası OLAYLAR : Sanık, …

Read More »

Borçlu Kişinin Adres Araştırması Dilekçesi

T.C. ………’ NE       İCRA DOSYA NO : ……… ALACAKLI : ……… VEKİLİ : ……… BORÇLU : ……… TC Kimlik No: …………….. BORÇLU ADRESİ : ……… KONU : Adres Araştırması Talebi Borçlunun adresinin araştırılması için, Cumhuriyet Başsavcılığı’ na müzekkere yazılmasını müvekkilim adına talep ederim. ……… ALACAKLI VEKİLİ

Read More »

Belediyeden İmar Durumu ile İlgili Sorgulama Dilekçesi

T.C. ………   Dosya No :  ………………………….. BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ’ NE                   Aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmazın Müdürlüğümüz dosyası gereği satışına esas olmak üzere son imar durumunun celbine karar verilmiştir. Karar gereğinin yerine getirilerek imar durumunun dosyamıza İVEDİ olarak gönderilmesi rica olunur. …

Read More »

Bir Kişi İçin Haciz İşlemi Başlatmak İçin Dilekçe

TC. ………’ NE İCRA DOSYA NO    : ………………….. ALACAKLI              : ……………………… VEKİLİ                       : ……………………………… BORÇLU                  : ……………………………. BORÇLU ADRESİ :…………………………………….. KONU                                    : Haciz Talebi  Borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ile haczedilecek taşınır malların muhafaza altına alınmasına karar verilmesini …

Read More »

Arsanın Ya Da Evin İmar Durumunu Sorgulama Dilekçesi

T.C. ……… Dosya No : ………  TC ……………. BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ’ NE             Aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmazın Müdürlüğümüz dosyası gereği satışına esas olmak üzere son imar durumunun celbine karar verilmiştir.             Karar gereğinin yerine getirilerek imar durumunun dosyamıza İVEDİ olarak gönderilmesi rica olunur. ……… ……… İcra Müdürü TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Read More »

İcra ve İflas Yasasına Aykırılık Nedeni İle İtiraz Dilekçesi

İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA YETKİ İTİRAZINDA BULUNAN (BORÇLU)                  :………………….. T.C.NO:…………………….. VEKİLİ                                   : ………   KARŞI TARAF          : ……… T.C.NO:………………. ……… VEKİLİ                                   : ……… ……… İCRA DOSYA NO     : ……… ……… DAVA                         : Yetki İtirazı talebidir. AÇIKLAMALAR       : 1- Müvekkilimiz aleyhine alacaklı tarafından başlatılan ve ……… …

Read More »

Bankadaki Hacizli Paranın Geri Alınması İçin Dilekçe

T.C        ………………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……………… BANKASI   ……………. ŞUBESİNE          Alacaklı ………………… A.Ş vekili Avukat………………….’ya borçlu bulunan ……………… Sanayi A.Ş şirketinin …………………..TL borcu sebebiyle çıkartılmış bulunan ….…………….tarihli 89/1 haciz ihbarnamesinde borç miktarı …………………..…TL olup, …………..….tarih itibariyle borç miktarı ……………………………..…….TL olduğundan borçlunun nezdinizde bulunan alacaklarına …

Read More »