Home / Genel (page 20)

Genel

Genel kategori açıklaması

Davayı Yenileme İstemi Dilekçesi

Davayı Yenileme İstemi Dilekçesi

DAVAYI YENİLEME İSTEMİ ……………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. YENİLEME TALEBİNDE BULUNAN (DAVACI)                         :…………………………… ADRESİ                            …………………………. (KARŞI TARAF) DAVALI                            …………………………. ADRESİ                            …………………………. KONUSU                          : İşlemden kaldırılan davanın kaldığı yerden yürütülmek üzere yenilenip, taraflara davetiye gönderilmesi dileğidir. İZAHI                                : 1) Yukarıda dosya numarası ve tarafları ya­zılı olan …

Read More »

Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATMA (DAVAYI TEŞMİL) TALEBİ …………….  SULH ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. DAVACI                         ;……………………………. ADRESİ                         ……………………………… DAVALI                         ……………………………… ADRESİ                         ……………………………… DAVAYA DAHİL EDİLENLER: 1)……………………………. : 2)………………………………………………. KONUSU                       : Davalılar arasında elbirliği mülkiyeti olduğu için……….. ve……… isimli şahısların da davaya katılmaları dileğimdir. İZAHI                             : 1) Yargılama sırasında davalı …

Read More »

Davaya Katılma / Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

Davaya Katılma / Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATILMA / DAVAYA MÜDAHALE TALEBİ …………… SULH …. ‘İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /…. E. MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN ADRESİ                                                 : …………………………………… DAVACI                                                 : …………………………………… ADRESİ                                                 : …………………………………… DAVALI                                                 : …………………………………… ADRESİ                                                 : …………………………………… KONUSU                                              : Davacı yanında davaya katılmama karar verilmesi dileğimdir. İZAHI                                                  …

Read More »

Davayı Duyurma (İhbar) Talebi Dilekçesi

Davayı Duyurma (İhbar) Talebi Dilekçesi

DAVAYI DUYURMA (İHBAR) TALEBİ …………. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVAYI İHBAR EDEN (DAVALI)                         ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. DAVACI                                        ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. İHBAR EDİLEN                         ……………………………….. ADRESİ                                         ……………………………….. KONUSU                                       : Davanın ihbarı dileğimdir. İZAHI                                            : 1) Muhterem mahkemenizde görülen bu davada, otomobilini hasara uğrattığımı ileri süren davacı tarafından      …

Read More »

Düzeltme İşlemi / Islah Dilekçesi

Düzeltme İşlemi / Islah Dilekçesi

DÜZELTME İSTEMİ/ISLAH ………  SULH ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:……. /… E. ISLAH İSTEĞİNDE BULUNAN (DAVACI)                      : ……………………………….. ADRESİ                                               : DAVALI                                               : ADRESİ                                               : KONUSU                                            : Islah isteğimin kabulü ile gayrimenkulün tahliyesine karar verilmesi dileğimdir. ISLAH SEBEBLERİ                         : Davalı aleyhine “İki Haklı İhtar Sebe­biyle Tahliye Davası” açmıştım. Bu kere, davalının kiracısı …

Read More »

Eski Hale Getirme İstemi Dilekçesi

Eski Hale Getirme İstemi Dilekçesi

………… ASLİYE …’NCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:……. /… E. ESKİ HALE GETİRME İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ                                           : KARŞI TARAF (DAVALI)        :…………………………… ADRESİ                                 …

Read More »

Yetki Yönünden Reddedilmiş Davanın Yetkili Mahkemeye Celbi Dilekçesi

Yetki Yönünden Reddedilmiş Davanın Yetkili Mahkemeye Celbi Dilekçesi

YETKİ YÖNÜNDEN REDDEDİLMİŞ DAVANIN YETKİLİ MAHKEMEYE CELBİ İSTEMİ ……….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            :      …………………… ADRESİ                             : …………………….. DAVALI                            : ……………….. ADRESİ                             : ………………………… KONUSU                         : Men’i Müdahale Davası. İZAHI                              : ……… Sulh …’inci Hukuk Mahkemesi, dava­mızın yargılaması sırasında …… tarih ve …. /.. E. sayılı kararı ile “Yetki …

Read More »

Görevsizlik Yönünden Reddedilmiş Davanın Görevli Mahkemeye Celbi Dilekçesi

Görevsizlik Yönünden Reddedilmiş Davanın Görevli Mahkemeye Celbi Dilekçesi

GÖREVSİZLİK YÖNÜNDEN REDDEDİLMİŞ DAVANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE CELBİ İSTEMİ ……………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                          :… ADRESİ                                           :… DAVALI                                           :… ADRESİ                                           :… KONUSU                                         : Tazminat Davası. İZAHI                                               : 1) ……. Sulh ..’inci Hukuk Mahkemesi, dava­mızın yargılaması sırasında tarih ve …./… E. sayılı kararı ile “Görevsizlik Yönünden Davanın Reddine” karar vermiştir. 2) …

Read More »

Acizlik Belgesi İstemi Dilekçesi

Acizlik Belgesi İstemi Dilekçesi

  ……….  BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA ……………… adresinde, eşim ve çocuklarımla birlikte kiracı olarak oturuyorum. Ailemin geçimini……………………. yaparak sağlıyorum. Aşırı hızla kullandığı otomobiliyle bana çarparak, ayağımın kırılmasına ve bir ay çalışamama sebep olan…………. hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Ancak, yargılama giderlerini ödeyecek güçte değilim. Adli müzaharete muhtaç olduğumun tesbiti ile …

Read More »

Adli Yardım / Adli Müzaheret İstemi Dilekçesi

Adli Yardım / Adli Müzaheret İstemi Dilekçesi

ADLİ YARDIM / ADLİ MÜZÂAHERET İSTEMİ ………. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE   ADLİ MÜZAHERET TALEBİNDE BULUNAN (DAVACI)                                                       :………………………………… ADRESİ                                                                                   :……………………….. KONUSU                                                                                : Adli müzaheret talebimdir. …

Read More »