Home / Genel (page 20)

Genel

Genel kategori açıklaması

Kısmi Dava Dilekçesi

Kısmi Dava Dilekçesi

KISMİ DAVA DİLEKÇESİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR ÖRNEKTİR. ………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                             …………………………… ADRESİ                              …………………………… KONUSU                           : Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, davalının şimdilik…………… — lira maddİ tazminata mahkUm edilmesi talebimdir. İZAHI                                 : 1) Davalı…………….. sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken,tarihinde benim sevk ve idaremdeki…….. plakalı …

Read More »

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ KONUSU İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. …………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…./.. D. İş. İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ EDEN                   ………………………….. ADRESİ                             ………………………….. KARŞI TARAF                  ………………………….. ADRESİ                             ………………………….. KONUSU                           ; İhtiyati tedbir kararının kaldırılması veya değiştirilmesi talebimdir. İTİRAZ NEDENLERİ   ; 1) Muhterem mahkemenizin …./.. D. İş sayı­lı …

Read More »

Koruyucu Önlem / İhtiyati Tedbir İstemi Dilekçesi

Koruyucu Önlem / İhtiyati Tedbir İstemi Dilekçesi

KORUYUCU ÖNLEM / İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.   ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN ADRESİ KARŞI TARAF ADRESİ KONUSU                           :      İhtiyati tedbir talebimdir. DEĞERİ                             :…………….. — TL. İZAHI                                 : 1) Aleyhine ihtiyati tedbir istediğim …………. ‘ye “Tapu İptali ve Tescil Davası” açacağım. Ancak, karşı taraf …

Read More »

Delillerin / Kanıtların Tesbiti İstemi Dilekçesi

Delillerin / Kanıtların Tesbiti İstemi Dilekçesi

DELİLLERİN / KANITLARIN TESBİTİ İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.   ………………..  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DELİL TESBİTİ İSTEYEN              :……………………………….. ADRESİ DİĞER TARAF ADRESİ KONUSU                                      : Hasar tesbiti talebimden ibarettir. İZAHI                                            : …. günü saat.. sıralarında .. plakalı otomobilim evimin önünde park etmiş vaziyette durmakta iken, karşı istikametten gelen …………. …

Read More »

Yargılanmanın Yenilenmesi / İadei Muhakeme İstemi Dilekçesi

Yargılanmanın Yenilenmesi / İadei Muhakeme İstemi Dilekçesi

YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ / İADEİ MUHAKEME İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./.. E,…./.. K. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) ADRESİ DAVACI ADRESİ KONUSU                                                 : Muhterem Mahkemenizden ve­rilen ../../…. gün ve …./.. E, …./..K. sayılı hükmün kaldırılarak, davanın reddi dileğiyle yargılamanın yenilenmesine karar verilmesi …

Read More »

Karar Düzeltilmesi / Tahsisi Karar İstemi Dilekçesi

Karar Düzeltilmesi / Tahsisi Karar İstemi Dilekçesi

KARAR DÜZELTİLMESİ / TASHİHİ KARAR İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. YARGITAY …’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ………….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU   : : Yargıtay ..’inci Hukuk Dairesi’nin ../../…. gün ve …./… E.,…. /.. K. sayılı kararının …

Read More »

Bozmadan Sonra Duruşma Günü İstemi Dilekçesi

Bozmadan Sonra Duruşma Günü İstemi Dilekçesi

BOZMA’DAN SONRA DURUŞMA GÜNÜ İSTEMİ ……………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: .. ./…. DAVACI  ADRESİ  DAVALI  ADRESİ KONUSU                      : Yargıtay’ın Bozma Kararı’ndan ötürü duruşma günü tayini talebidir. İZAHI                            : 1) Mahkemenizin tarihli, E…, K.. nolu kararı Yargıtay’ın tarihli, E…., K.. sayılı ilamıyla bozulmuştur. 2) Bu nedenle duruşma günü tayini …

Read More »

Temyizden Feragat / Vazgeçme Dilekçesi

Temyizden Feragat / Vazgeçme Dilekçesi

TEMYİZ’DEN FERAGAT (VAZGEÇME) DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. …./… K. TEMYİZ’DEN FERAGAT EDEN (DAVALI) ADRESİ                             …………………………. DAVACI                          :…………………………. ADRESİ                             …………………………. KONUSU                         :    Temyiz’den feragat dilekçemdir. İZAHI                               : l)Muhterem Mahkemenizde görülüp karara bağlanan………………… davasını temyiz etmekten feragat ediyorum. 2) …

Read More »

Temyiz Dilekçesine Cevap Dilekçesi

Temyiz Dilekçesine Cevap Dilekçesi

TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ BİR ÖRNEKTİR. YARGITAY ….’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE …………..  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E.,…. /… K. CEVAP VEREN (DAVACI):……………………………………….. ADRESİ TEMYİZ EDEN (DAVALI) :……………………………………….. ADRESİ KONUSU                                      : Temyiz isteklerinin reddi ve mahkeme kararının onanması dileklerimizle, davalı tarafın Temyiz …

Read More »

Temyiz Dilekçesi

Temyiz Dilekçesi

TEMYİZ DİLEKÇESİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ VE BİR ÇOK DAVA İÇİN GEÇERLİ OLAN BİR DİLEKÇEDİR. YARGITAY..’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ………….  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE TEHİRİ İCRA İSTEKLİDİR. Dosya No: …./.. E.,…. /.. K. TEMYİZ EDEN (DAVALI)                …………………………………………. ADRESİ                                                      …………………………….. …

Read More »