Home / Genel (page 10)

Genel

Genel kategori açıklaması

Arsa, Daire, Ev ve Konut için Kira Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ (Meskenler/Konutlar İçin) Dairesi (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak) Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak) Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak) Numarası (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak) Kiralananın Cinsi Apartman dairesi Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak) Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya …

Read More »

Mal, Hizmet, Arsa Ya Da Ev Alım Satım Sözleşmesi

Protokol No :…………………………………………… Acente Kodu :……………………………………….. İli :…………………………………………… Mevkii :……………………………………………….. İiçesi :…………………………………………… Ada :……………………………………………….. Mah/Sokağı :…………………………………………… Pafta :……………………………………………….. Apartman Adı :…………………………………………… Parsel No :……………………………………………….. Kapı No :…………………………………………… Kat No :……………………………………………….. Müşteri ………………………………………………………………ile emlak sahibi ……………………………………………… Yukarıda bahsi geçen emlak satışı hususunda aşağıdaki şartlarda anlaşmayı kabul ve taahhüt ederler. 1- Satıcı …

Read More »

Bir Malı Ya Da Parayı Hibe Sözleşmesi

HİBE SÖZLEŞMESİ – AVRUPA TOPLULUĞU DIŞ FAALİYETLERİ – [Hibe sözleşmesi tanıtım numarası] Bir tarafta Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Ehlibeyt Mah. 6. sokak No: 16/8, Eksioglu İs Merkezi, Balgat, 06520 Ankara, Türkiye, (“Sözleşme Makamı”) tarafından temsil edilen Türk Hükümeti ile, diğer tarafta [Faydalanıcının tam resmi adı1] [Yasal Statüsü/ Ünvanı2] …

Read More »

Açık Arttırma ile Gayrimenkul Satışı Örneği

T.C. …..Müdürlüğü Dosya no : GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI 1- Alacaklının adı ve soyadı : 2- Borçlunun adı ve soyadı : 3- Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 4- Şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün : 5- Artırma tarih : 6- Gayrimenkulün tapu kaydı ve evsafı : 7- Tapu sicilindeki diğer …

Read More »

Gayrimenkul Satış İlanı Örneği

T.C. TRABZON İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No : ../.. …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi,evsafı: Satış Şartları : 1- Satış, … günü saat . den .. ye kadar …..İcra Müdürlüğü’nde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklar varsa …

Read More »

İflasın Bittiğine Dair İlan Örneği

T.C. …..Müdürlüğü Dosya no : İflasın Kaldırıldığına Dair İ L A N 1- Müflisin adı,soyadı ve ikametgahı : Yukarıda adresi yazılı ……… ……….. hakkında ………( ).Ticaret Mahkemesinin ../../…. tarih ve …./…. sayılı kararıyla evvelce verilen iflas kararının kaldırılmasına karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan …

Read More »

Miras Kalan Malların Reddi İçin Dilekçe

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE MİRASI KABUL ETMEYEN MİRASÇI : …………………….   DAVALI : Hasımsız   D.KONUSU : Reddi Miras talebi   OLAYLAR : Muris ………………….. …/../20…….. tarihinde vefat etmiştir. Mirasçı olarak geriye, ………’ dan başka erkek kardeşlerim …………, ……….. , kız kardeşim ……….. ve murisin ikinci evliliğinden olan eşi …

Read More »

Arsa ve Tarla İçin Ekspertiz Raporu Örneği

EXPERTİZ RAPORU ARSALAR İÇİN İLİ: İLÇESİ: SEMTİ: SATILACAK/KİRALANACAK ARSANIN AÇIK ADRESİ VE YERİN TARİFİ GEREKİRSE ARKA SAHİFEYEKROKİ ÇİZİLECEK: MALSAHİBİNİN ADI SOYADI:…………………………………………………………………………………….. MESLEĞİ:………………………………………AÇIK ADRESİ:…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. TELEFONLARI:………………………………../……………………………….CEP:.………………………………. ARSANIN ÖZELLİKLERİ: FİATI:…………………………………………………… CİNSİ:(Depolama-Kat karşılığı-Konut-Sanayii-Tarla-Turistik)……………………………………………………………. MEVKİİ:………………………………………………………………………………………………………………….. ULAŞIMI:……………………………………………………………………………………………………………….. MANZARASI:(Deniz-Göl-Doğa-Şehir)……………………………………………………………………………….. BELEDİYESİ:…………………………………………….. ALT YAPISI (Elektrik/Su/Doğalgaz)……………… İMARI:BLOK/EMSALLİ…………………………………………………………………………………………………. TAKS:………………………………………………………. KAKS:……………………………………………….. TABAN ALANI:……………………………………….. BLOK EN- BOY:………………………………… METREKARESİ:………………………………………. TOPLAM İNŞAAT ALANI:…………………. CEPHESİ(Kuzey-Güney-Doğu-Batı):…………………………………………………………………………………….. …

Read More »

İşyeri İçin Ekspertiz Raporu Örneği

EXPERTİZ RAPORU İŞYERLERİ İÇİN İLİ: İLÇESİ: SEMTİ: SATILACAK/KİRALANACAK ARSANIN AÇIK ADRESİ VE YERİN TARİFİ GEREKİRSE ARKA SAHİFEYEKROKİ ÇİZİLECEK: MALSAHİBİNİN ADI SOYADI:……………………………………………………………………………………… MESLEĞİ:………………………………………AÇIK ADRESİ:…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. TELEFONLARI:………………………………../……………………………….CEP:.……………………………….. İŞYERİNİN ÖZELLİKLERİ: FİATI:…………………………………………………………………………. CİNSİ:(Dükkan-Ofis-Depo)………………………………. YAPILDIĞI TARİH:………………………………. ARSASI OTOPARKI VARMI…………………………………………………………………………………….. MANZARASI(Deniz-Göl-Doğa-Şehir)………………………………………………………………………………….. BİNA KAÇ KATLI:…………………………………. BİNA KAÇ DAİRELİ:…………………………….. KAÇINCI KATTA:……………………………………………………………………………………………………. DIŞ CEPHESİ (Akrılık –BTB)…………………………………………………………………………………………. METREKARESİ………………………………………. ODA SAYISI………………………………………… …

Read More »

Şirket İçin Ana Sözleşme Örneği

ADİ KOMANDİT ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURUCULAR Madde 1 : Aşağıda ad ve soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı olan kurucular tarafından bir adi komandit şirket kurulmuş bulunmaktadır. 1- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer 2- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer 3- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer …

Read More »