Home / Genel (page 10)

Genel

Genel kategori açıklaması

Miras Kabul Etmeme Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                           ………………………….. DAVACI : AD SOYAD ADRES TC KİMLİK NO DAVALI : HASIMSIZ KONUSU : “ REDDİ MİRAS talebimizin …

Read More »

Plakalı ve Ruhsatlı Araçlar İçin Haciz Tutanağı Örneği

T.C. …..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/……….. ESAS Alacaklı : Vekili : Borçlu : Konu : 34 ………, 34 …….. ve 82 …… Plaka nolu araçlar üzerine haciz yapılması talebidir. Alacaklı Vekili geldi, Borçlu adına 34 ……. – 34 …….. – 82 ……. plakalı aracına(larına ) ve üzerine kayıtlı başkaca …

Read More »

Kumar, Alkol ve Fuhuş Dolayısıyla Boşanma Dilekçesi Örneği

………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………………………….. (TC. NO: …………………. ) ADRESİ : ………………………….. DAVALI : ………………………….. ADRESİ : ………………………….. KONU : Haysiyetsizlik sebebiyle boşanma talebimden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Davalı eşimle…yıl önce evlendik. Bu evlilikten olma çocuğumuz yoktur. 2- Eşim, evlendiğimiz günden beri beni dinlememekte ve her gün …

Read More »

Devlet Memurunu Şikayet Dilekçe Örneği

…………………………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA Şikâyetçi : ……………………………….. (TC. Kimlik No: ………………………….) Adresi : ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. Sanık/ Şüpheli : ……………………………………………………. Adresi : ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Suç Tarihi : ……/…./201… Suç Yeri : ………………………………………….. Konu : TCK. 121. Md.’ye muhalefet suçu nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikâyet dilekçemdir. Olay : 1. Şüpheli/Sanık ……………………………………..’da görevli memurdur. …

Read More »

Şiddetli Geçimsizlik İçin Boşanma Davası Dilekçesi

…………………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. ) ADRESİ : ………………………………….. DAVALI : ………………………………….. ADRESİ : ………………………………….. KONU :Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma talebimdir. AÇIKLAMA : 1- Davalı ile ….yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur, 2- Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevlerin hiç …

Read More »

Vasi Olma Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ                                                                                ..………………… TALEP EDEN : ad soyad adres …

Read More »

Zarar Verici Davranış ve Yaralama İçin Boşanma Davası

…………………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. ) ADRESİ : ………………………………….. DAVALI : ………………………………….. ADRESİ : ………………………………….. KONU :Cana kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma talebimden ibarettir. AÇIKLAMA : 1- Davalı eşimle ….. sene önce evlendik. Bu evlilikten olma …… doğumlu ………… isimli bir kızımız ve …

Read More »

Arsa ve Gayrimenkul Kiralama Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ S. No A R A Z İ N İ N Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) Mevkisi Ada No Parsel No Toplam Alanı (m²) Hisse Oranı Hisseye İsabet Eden Alanı (m²) T O P L A M (*) Yukarıda özellikleri yazılı arazilerin ……/……/…………. tarihinden ……/……/………. tarihine kadar, tarımsal amaçlı olarak kullanılmak …

Read More »

İşyerlerine Açılan Dava İçin Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI :………………… (TC NO.) VEKİLİ :……………………. DAVALI : ……………. A.ş- …………. Bulvarı …..sk……iş merkezi ……………../Ankara D.KONUSU : Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik ………….TL kıdem tazminatı, ………….TL fazla mesai, …………. TL hafta tatili, ………….TL Resmi Bayram ve genel tatil çalışmalarından …

Read More »