Home / Genel (page 10)

Genel

Genel kategori açıklaması

Şiddetli Geçimsizlik İçin Boşanma Davası Dilekçesi

…………………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. ) ADRESİ : ………………………………….. DAVALI : ………………………………….. ADRESİ : ………………………………….. KONU :Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma talebimdir. AÇIKLAMA : 1- Davalı ile ….yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur, 2- Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevlerin hiç …

Read More »

Vasi Olma Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ                                                                                ..………………… TALEP EDEN : ad soyad adres …

Read More »

Zarar Verici Davranış ve Yaralama İçin Boşanma Davası

…………………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. ) ADRESİ : ………………………………….. DAVALI : ………………………………….. ADRESİ : ………………………………….. KONU :Cana kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma talebimden ibarettir. AÇIKLAMA : 1- Davalı eşimle ….. sene önce evlendik. Bu evlilikten olma …… doğumlu ………… isimli bir kızımız ve …

Read More »

Arsa ve Gayrimenkul Kiralama Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ S. No A R A Z İ N İ N Bulunduğu Yer (İl-İlçe-Bucak-Köy) Mevkisi Ada No Parsel No Toplam Alanı (m²) Hisse Oranı Hisseye İsabet Eden Alanı (m²) T O P L A M (*) Yukarıda özellikleri yazılı arazilerin ……/……/…………. tarihinden ……/……/………. tarihine kadar, tarımsal amaçlı olarak kullanılmak …

Read More »

İşyerlerine Açılan Dava İçin Dilekçe Örneği

ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI :………………… (TC NO.) VEKİLİ :……………………. DAVALI : ……………. A.ş- …………. Bulvarı …..sk……iş merkezi ……………../Ankara D.KONUSU : Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik ………….TL kıdem tazminatı, ………….TL fazla mesai, …………. TL hafta tatili, ………….TL Resmi Bayram ve genel tatil çalışmalarından …

Read More »

PlayStation Kiralama Sözleşme Örneği

MADDE-1)     TARAFLAR: Bu sözleşme yukarıdaki adreste bulunan (KİRACI olarak anılacaktır) ile ………….. (KİRALAYAN olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşme iki suret düzenlenerek taraflara verilmiştir. Bu sözleşme tarafların serbest iradeleri ile düzenlenerek her iki tarafa da verildiğinden, Kiracı okumadığından bahisle veya herhangi bir gerekçe ile bu sözleşmenin tümüne veya bir kısmına veya …

Read More »

Greyder, Traktör, Silindir Kiralama Sözleşme Örneği

İŞ MAKİNESİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ     SÖZLEŞME TARİHİ : ..…../……/……..     SÖZLEŞME KONUSU : ……………………………………………………………kiraya verilmesi.   Kiraya Veren :   Marka : ………………………… Tipi : …………………………… Model : …………………………  Tescil Plaka No : ……………… Şasi Seri No : …………………. Motor Seri No : ……………….  İşbu sözleşme ile …………………………………………………………………………………………….ait olan ve yukarıda markası ve modeli belirtilen …

Read More »

Mal, Malzeme, Eşya ve Alet Kiralama Sözleşme Örneği

MALZEME KİRALAMA SÖZLEŞME   Bir yanda …………………………………… ……………………………… (bu sözleşmede ALICIolarak anılmaktadır) ile diğer yanda ……………………………………………………. (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir. 1. KONU İşbu sözleşme ………………….. miktar – Adet ………………………………… SATICI tarafından ALICIYA satılması , kiralanması , ve SATICININ mali teslim tarihine kadar kendi deposunda …

Read More »

Dükkanlar, İşletmeler ve Mağazalar için Kira Sözleşmesi Örneği

KİRA SÖZLEŞMESİ (İşyerleri İçin) Dairesi (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak) Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak) Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak) Numarası (Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak) Kiralananın Cinsi Mağaza Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak) Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin …

Read More »