Home / Evlilik

Evlilik

Evlilik ve dolayısıyla boşanma ile ilgili sorunları çözmek için ilgili mercilere verilecek evlilik dilekçelerini bu kategori altından indirebilirsiniz.

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

İDDET (EVLENME İÇİN BEKLEME) SÜRESİNİ KISALTMA İSTEMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          :……………………………………. ADRESİ                           :    ………………………………… KONUSU                         :    İddet süresinin kısaltdması talebimden ibarettir. İZAHI                               :    1)günü………….. ‘dan boşandım. Bu kere,……… ile evleneceğim. Hamile olmadığımı ispat edeceğim. Bu sebeble, iş bu …

Read More »

Eşin Ayrı Konut Edinmesi İstemi Dilekçesi

Eşin Ayrı Konut Edinmesi İstemi Dilekçesi

EŞİN AYRI KONUT EDİNMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           :………………………………. ADRESİ                            :………………………………. DAVALI                           :………………………………….. ADRESİ                            :……………………………….   KONUSU                          : Eşimden ayrı bir konut edinmeme izin verilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                               : 1) Eşim……… ile … yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten …

Read More »

Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Dilekçesi

Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Dilekçesi

EVLİLİK BİRLİĞİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEME TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          :……………………………… ADRESİ                            :………………………………. DAVALI                           :………………………………. ADRESİ                            :………………………………. KONUSU                          :     Eşimin yükümlülüklerini yerine getirmesi talebimdir. İZAHI                               : 1) Eşim…………. ile …. yıldan beri evliyiz. Eşim, ….. aydan beri …

Read More »

Eşin Kaldırılan / Sınırlanan Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Dilekçesi

Eşin Kaldırılan / Sınırlanan Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Dilekçesi

EŞİN, KALDIRILAN / SINIRLANAN AİLE BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                         : Aile birliğini temsil yetkisinin geri verilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                              : 1) Eşim, aile birliğini temsil yetkimi kötü­ye kullandığımı …

Read More »

Eşin, Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması / Sınırlanması Dilekçesi

Eşin, Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması / Sınırlanması Dilekçesi

EŞİN, AİLE BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI/ SINIRLANMASI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                  :………………………. ADRESİ                   :………………………. DAVALI                  :………………………. ADRESİ                   :………………………. KONUSU                 : Eşimin aile birliğini temsil yetkisinin kaldırılması (sınırlanması) talebimden ibarettir. İZAHI       :              1) Eşim,  aile birliğini  temsil yetkisini kötüye …

Read More »

Nisbi Butlan Talebi Dilekçesi

Nisbi Butlan Talebi Dilekçesi

NİSBİ BUTLAN TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                         :………………………………. ADRESİ                          :………………………………. DAVALI                         :………………………………. ADRESİ                          :………………………………. KONUSU                        : Nisbi butlan sebebiyle evlenmenin feshi talebimden ibarettir. İZAHI                             : 1) Davalı eşimlegünü evlendik. Bu evlilikten olma çocuğumuz yoktur. 2) Evlendiğim zaman eşimde …………………. …

Read More »

Mutlak Butlan Talebi Dilekçesi

Mutlak Butlan Talebi Dilekçesi

MUTLAK BUTLAN TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                              : ADRESİ                                                               : DAVALI                                                              : ADRESİ                                                               : KONUSU                       : Mutlak butlan sebebiyle evliliğimizin feshine karar verilmesi talebimdir. İZAHI                                                 : 1) Davalı ile ………… günü evlendik. Bu evlilikten olma çocuğumuz yoktur. 2) Evlendikten …

Read More »

Evlendirme Memurunun Red Kararına İtiraz Dilekçesi

Evlendirme Memurunun Red Kararına İtiraz Dilekçesi

EVLENDİRME MEMURUNUN “RED” KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİNE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞTUR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                        : ADRESİ                         : DAVALI                      :……… Belediye Başkanlığı KONUSU                       : Evlenmemin reddine itiraz İZAHI                             :   1)………………………. Belediyesi Evlendirme Memurluğuna nişanlım……….. ile birlikte evlenmek için başvurduk ve gereken bütün işlemleri tamamladık. 2) Başvurumuz, …

Read More »

Evlenme İzni Talebi Dilekçesi

Evlenme İzni Talebi Dilekçesi

EVLENME İZNİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          :………………. ‘ye velayeten babası……………… ADRESİ                            :………………………………… DAVALI                           :    Hasımsız. İZAHI                               :    1) Kızım……………………….. ,… .yıldan beri komşumuz ve memleketlimiz olan ……………….  ile nişanlıdır. Ancak, yaşlarının küçük olması sabebiyle evlenememektedirler. Kızım ve nişanlısı …

Read More »