Home / Dernek ve Vakıf

Dernek ve Vakıf

Dernek, vakıf, kooperatif ve bunun gibi topluluklarla ilgili olan dernek ve vakıf dilekçelerini bu kategori altından inceleyip indirebilirsiniz.

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

VAKFIN DAĞITILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. ASLİYE . .’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           ……………….. ADRESİ                            ……………….. DAVALI                           ……. Vakfı Yönetim Kurulu ADRESİ                            ……………….. KONUSU                          : Vakfın Dağıtılması talebimdir. İZAHI                               : 1—……….. Vakfının kuruluş gayesine aykırı eylemlerde bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından  günü yapılan denetleme sonucunda anlaşılmıştır. 2— …

Read More »

Vakıfa Yapılan Tasarrufun Tenkisi Talebi Dilekçesi

Vakıfa Yapılan Tasarrufun Tenkisi Talebi Dilekçesi

VAKIFA YAPILAN TASARRUFUN TENKİSİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU İZAHI : Vakfı Yönetim Kurulu : Babam………….. tarafından………………. Vakfına vakfedilen malvarlığından dolayı mahfuz hissemde yapılan tasarrufun tenkisi talebimden ibarettir. : 1)../../…. günü ölen murisim, babam…………… ‘ nun sağlığında ikamet etmekte olduğu …

Read More »

Vakfın Uluslararası İşbirliği Yapabilmesi için İzin İstemi Dilekçesi

Vakfın Uluslararası İşbirliği Yapabilmesi için İzin İstemi Dilekçesi

VAKFIN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ YAPABİLMESİ İÇİN İZİN İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ANKARA İlişikte sunulan ……………..  Vakfı Resmi Senedinin “Amaç ve Çalışma Konuları” başlıklı … maddesinde belirtildiği üzere, Vakfımız …….. amacıyla çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalarımızın daha olumlu sonuçlar verebilmesi için uluslararası alanda sağlanan bilgi birikimi ve deneyimlerden de faydalanılması zarureti …

Read More »

Vakfın Tescili Talebi Dilekçesi

Vakfın Tescili Talebi Dilekçesi

VAKFIN TESCİLİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE TESCİL İSTEYEN (DAVACI)                      :………………………………. ADRESİ                          ………………………………. DAVALI                         : Hasımsız. KONUSU                        :…… Vakfının tesciline ve mahkeme nezdindeki özel sicile kaydı ile gerekli diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmesi talebidir. İZAHI  : 1) amacıyla kurma girişi­minde bulunduğumuz…. Vakfı Resmi Senedi Noterliğinde …

Read More »

Derneğin Feshi Talebi Dilekçesi

Derneğin Feshi Talebi Dilekçesi

DERNEĞİN FESHİ TALEBİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                        :……………… (………. Derneği üyesi) ADRESİ  DAVALI ADRESİ Derneği Yönetim Kurulu. KONUSU                         :………………….. Derneği’nin feshine karar verilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                              : 1)…………………………. Derneği, çevremizdeki her türlü …………………….. ‘yi önlemek amacıyla kurulmuştur. Ben de, bu derneğin … numaralı üyesiyim. …

Read More »

Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Dilekçesi

Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Dilekçesi

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARININ İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          ……………………………… ADRESİ                            ……………………………… DAVALI                           :………….. Derneği Yönetim Kurulu. ADRESİ                            ……………………………… KONUSU                         : Üyelikten çıkarma kararının iptali talebimden ibarettir. İZAHI                               : 1)………. Derneği’nin …. numaralı üyesiyim. Ortada hiç bir haklı sebep yokken; Kanun ve Tüzüğe …

Read More »