Home / Boşanma

Boşanma

En çok karşılaşılan hukuk davalarından biri olan boşanma davaları için çok farklı ve fazla sayıda dilekçe mevcuttur. Boşanma dilekçeleri ile ilgili ne ararsanız bu kategori altından bulabilirsiniz.

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                             :… ADRESİ                                                              :… DAVALI                                                             :… ADRESİ                                                              :… KONUSU                       : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma talebimden ibarettir. İZAHI  : 1) Eşimle aramızda ortaya çıkan şiddetli geçimsizlik sebebiyle Ayrılık Davası açmış …

Read More »

Ayrılık Talebi Dilekçesi

Ayrılık Talebi Dilekçesi

AYRILIK TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                          : Ayrılık kararı verilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                               : 1) Davalı eşimle ../.. /…. günü evlendik. Bu evlilikten olma………. doğumlu …. adında bir çocuğumuz vardır. 2) Davalı eşimin ortada hiç …

Read More »

Delil Tespiti ve Eşya Teslimine İtiraz İşlemi Dilekçesi

Delil Tespiti ve Eşya Teslimine İtiraz İşlemi Dilekçesi

DELİL TESBİTİ VE EŞYA TESLİMİNE İTİRAZ İŞLEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /.. D. Tesb. DELİL TESBİTİNE İTİRAZ EDEN                     : ……………………………………. ADRESİ                                : ……………………………………. DİĞER TARAF                   : ……………………………………. ADRESİ                              : ……………………………………… KONUSU                              : Delil tesbitine ilişkin itirazlarımdır. İZAHI………………. : 1) …

Read More »

Müşterek Evde Kişisel Eşyaları Kalan Eşin Delil Tesbiti Dilekçesi

Müşterek Evde Kişisel Eşyaları Kalan Eşin Delil Tesbiti Dilekçesi

MÜŞTEREK EVDE KİŞİSEL EŞYALARI KALAN EŞİN DELİL TESBİTİ VE EŞYA TESLİMİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE TESBİT İSTEYEN :………………………….. ADRESİ                                                    : KARŞI TARAF                                         : ADRESİ                                                    : KONUSU               : Delil tesbiti, eşya teslimi ve eşyaların yed-i emine tevdi edilmesi talebimden ibarettir. …

Read More »

Boşanma ile Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi

Boşanma ile Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi

BOŞANMA İLE BİRLİKTE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          :……………………………………….. ADRESİ                           :……………………………………….. DAVALI                          :……………………………………….. ADRESİ                           :……………………………………….. KONUSU                         : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma;………….. — TL. maddi ve………….. — TL manevi olmak üzere toplam…………….. —TL. tazminat …

Read More »

Fiili (Eylemsel) Ayrılık Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Fiili (Eylemsel) Ayrılık Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

FİİLİ (EYLEMSEL) AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          :……………………………… ADRESİ                           :……………………………… DAVALI                          :.’……………………………. ADRESİ                           :……………………………… KONUSU                         :    Fiili ayrılık sebebiyle boşanma talebimdir. İZAHI                              :    1) Davalı ile…     yıldan  beri  evliyiz.  Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur. Davalı, aile …

Read More »

Anlaşarak / Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşarak / Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

ANLAŞARAK / ANLAŞMALI BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                          : Anlaşmalı boşanma talebimizdir. İZAHI                               : 1) Davalı ile … yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten olma; …. doğumlu ……….. , …….  doğumlu ………………  ve ……. doğumlu…………….. …

Read More »

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           :………………………………… ADRESİ                            :………………………………… DAVALI                           :………………………………… ADRESİ                            :………………………………… KONUSU                          : Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma talebimdir. İZAHI                               :1) Davalı……….. ile .. yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur. Davalı, aile birliğinin …

Read More »

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                         :………………………………. ADRESİ                          :………………………………. DAVALI                          :………………………………. ADRESİ                          :………………………………. KONUSU                         : Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma talebimdir. İZAHI                              : 1) Davalı……….. ile .. yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur. …

Read More »

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            :    …………………………… ADRESİ                             :    …………………………… DAVALI                            :    …………………………… ADRESİ                             ;    …………………………… KONUSU                           ; Akıl hastalığı sebebiyle boşanma talebim­den ibarettir. İZAHI                                      : 1) Davalı eşimle……… yıldır evliyiz. Bu evli­likten olma; …. …

Read More »