Home / Genel / İşyerlerinden ve Fabrikalardan İşçi Alacakları İçin Dilekçe

İşyerlerinden ve Fabrikalardan İşçi Alacakları İçin Dilekçe

……..  NÖBETÇİ

İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                        :……………………… (…………………………..)

VEKİLİ              :Av……………………………………………………….Ankara

DAVALI                        :………………………………………………………………….

 

D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik ………TL kıdem tazminatı,…….TL ihbar tazminatı, …………..TL fazla mesai, ……………TL yıllık ücretli izin ………………TL hafta tatili, …………….TL Bayram ve genel tatil çalışmalarından doğan alacaklar …….. TL  ücret  olmak üzere toplam …………………TL ödemeye mahkum edilmesi istemidir.

OLAYLAR         :Müvekkil  ………… SSK sicil numarası ile ……………….  tarihinde davalıya ait…………….. ‘deki şantiyesinde  …………. olarak işe başlamıştır.sabah 05.00 Akşam.23.00 kadar, kesintisiz olarak çalışmıştır. Yıllık izin kullandırılmadığı gibi hafta sonu çalışması devam etmiştir. Genel tatil ve  resmi ve dini  bayramlarda da kesintisiz çalıştırılmıştır. müvekkilin çalışması ……………… yılına kadar devam etmiş olup, bu tarihte izne gönderilen müvekkil tekrar çalışma sahasına götürülmemiştir. son………… ay ücreti ödenmemiştir.

Müvekkile …………………  aylık+yemek şeklinde ücret ödenmiştir.

Müvekkilin iş akdine haksız ve bildirimsiz olarak son verilmesi ve  yasadan doğan haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bu davayı açma zorunluluğumuzu doğurmuştur.

H.SEBEBLER    :4857 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat

DELİLLERİMİZ           :Tanık, işyeri dosyası, SSK kayıtları, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delail

SONUÇ Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek hususlarla fazlaya ilişkin dava talep ve faiz haklarımız saklı kalmak kaydıyla, iş akdinin fesih tarihinden itibaren kıdem tazminatına  bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ihbar  tazminatına ve yıllık izin alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi , fazla mesai,UBGT,ücret,hafta sonu alacaklarına dava tarihinden itibaren   bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi birliktealacaklarımıza dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek  faizi, ile birlikte

1-…………..TL kıdem tazminatı,

2-………….TL ihbar tazminatı,

3- …………..TL fazla mesai ücreti,

4-……….TL yıllık ücretli izin,

5-…………..TL hafta tatili çalışma ücreti,

6…………..TL UBGT

7-…………..TL ücret alacağı olmak üzere toplam ………TL ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

…../…../…….

 

Av.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.