Home / Genel / İşyerinden Alacak Davası Dilekçe Örneği

İşyerinden Alacak Davası Dilekçe Örneği

ANKARA  NÖBETÇİ

İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                        :

VEKİLİ              :Av…………….

DAVALI                        :

 

D.KONUSU       :          Fazlaya ilişkin dava, talep ve faiz haklarımız saklı kaymak kaydıyla davalının şimdilik 25.00 TL kıdem tazminatı,25.00 TL ihbar tazminatı, 25.00 TL fazla mesai, 25.00 TL yıllık ücretli izin 25.00    TL hafta tatili, 25.00 TL Resmi Bayram ve genel tatil çalışmalarından doğan alacaklar olmak üzere toplam 150.00 TL ödemeye mahkum edilmesi istemidir.

OLAYLAR         :Müvekkil    ……..SSK sicil numarası ile   tarihinde    davalıya ait. ünvanlı işyerinde   olarak işe başlamıştır.sabah. Saat 08.00 den 21.00 ‘a kadar, kesintisiz olarak çalışmıştır.Hafta içi iş bitimine göre 23.00 kadar kesintisiz,çalışmıştır. Yıllık izin kullandırılmadığı gibi hafta sonu çalışması devam etmiştir. Genel tatil ve  resmi ve dini  bayramlarda da kesintisiz çalıştırılmıştır.

Müvekkile  en çalıştığında 600.00 TL aylık+yemek şeklinde ücret ödenmiştir.

Müvekkilin yasadan doğan haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bu davayı açma zorunluluğumuzu doğurmuştur.

H.SEBEBLER    :4857 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat

DELİLLERİMİZ           :Tanık, işyeri dosyası, SSK kayıtları, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delail

SONUÇ   : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek hususlarla fazlaya ilişkin dava talep ve faiz haklarımız saklı kalmak kaydıyla, iş akdinin fesih tarihinden itibaren kıdem tazminatına  bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ihbar  tazminatına ve yıllık izin alacağına dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi , fazla mesai,UBGT,ücret,hafta sonu alacaklarına dava tarihinden itibaren   bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi birlikte alacaklarımıza dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek  faizi, ile birlikte şimdilik

davalının 1-.25.00 TL kıdem tazminatı,

2-.25.00 TL ihbar tazminatı,

3- 25.00 TL fazla mesai ücreti,

4-.25.00 TL yıllık ücretli izin,

5-.25.00 TL hafta tatili çalışma ücreti,

6.25.00 TL Ulusal Bayram ve genel tatil  çalışmalarından doğan alacaklar olmak üzere toplam .150.00 TL ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

…../…../…….

 

 

Av……………..

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.