Home / Genel / İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

 İstinaf belgeleri genellik ile avukatlar tarafından yapılmaktadır fakat bazı özel durumlarda şhıslar kendisi de belge oluşturup avukatından onay alarak mahkemeye sunabilirler. Tabi bu durumda belge hazırlanır iken kesinlik ile bir avukattan bilgi alınmalıdır, aksi taktirde mahkeme belgeyi kabul etmeyip mahkemeyi erteleyeceğinden hem zaman kaybı hem de bir miktar maddi kayıp yapabilirsiniz. Aşarı da örnek bir istinaf dilekçesi bulabilirsiniz, bu belgedeki olayları kendinize göre doldurup teslim edebilirsiniz.

İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği

../../20..

……. MAHKEMESİ (veya diğer ismi ile İSTİNAF MAHKEMESİ) HUKUK DAİRESİ’NE
Gönderilmek Üzere
…….. HUKUK MAHKEMESİ’NE

İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMLİDİR

DOSYA NO : ……

İSTİNAF TELEBİNDE BULUNAN Kimse
DAVALI : …..

VEKİLİ : …….
DAVACI : ……..

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KONUSU : Davacı tarafın istinaf başvurusunun verilen dava belgelerinin kabulünü istemekteyim.

İSTİNAF BAŞVURUSU GEREKÇELERİMİZ VE AÇIKLAMALAR:

Müvekkil ….. geçerli evrakların güvenirliğine inanarak

Müvekkil, dava konusu ……………. ../../20.. tarihinde kayıt maliki ……’den satın almıştır.

Müvekkilin araziyi hisseti tapudan oluşup olduğunun bilincinde olması ve bu araziyi diğer hissedarlardan satın alarak kendisin üzerine yapmak istemesi, satın alma işlemi arazinin değeri kadar her bir hissedara eşit miktarda para ödeyerek araziyi kendi üzerine almaya çalışması üzerine, diğer hissedarların bu konu hakkında olumsuz bir yargıya varıp kendi aralarında uzlaşamamaları sonucunda bu belge düzenlenmiştir.

Davacı Adı ve Soyadı:                                                                                       Avukat Adı ve Soyadı:

 

 (Not: Dilekçe örnek amaçlı hazırlanmış, dilekçedeki olay kurgudan ibarettir. Açıklamalar

ve talep kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde

düzenleyebilirsiniz.)

 

 

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.