Home / Kişilik / İsme Yapılan Tecavüzün Meni Dilekçesi

İsme Yapılan Tecavüzün Meni Dilekçesi

AD’A YAPILAN TECAVÜZÜN MEN’İ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR.

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                          …………………………….

ADRESİ                           …………………………….

DAVALI                          …………………………….

ADRESİ                           …………………………….

KONUSU                         : Adıma yapılan tecavüzün önlenmesi talebimden ibarettir.

İZAHI                               :

1) Birçok kaseti olan ve düğünlerde türkü söyleyen bir ses sanatçısıyım.

Davalı, arkadaşım olur. Benim şöhretimden faydalanarak para kazanmaktadır. Şöyle ki: Her gün oturduğumuz kahvehaneye gelerek beni arayanlara, kendisini, “Ben, …………… ” diye tanıtmakta, böylelikle de benim gitmem gereken işlere, o gitmektedir. Ayrıca, sesi benim kadar güzel olmadığı için de benim şöhretimi zedelemektedir.

Arz ettiğim gibi, adıma yapılan bu tecavüz halen devam etmekte olduğundan işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 26 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair Kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler kar­şısında yargılama yapılarak;

  • Adıma yapılan tecavüzün men’ine,
  • Yargılama masraflarının da davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla ..

NÜFUS KAYDI:……………………………..

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, tecavüzün yapıldığı yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
  • Davanın, tecavüzün öğrenildiği günden itibaren 1 yıl içinde açılması gerekir. Herhalde, 10 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
  • Hakim, davalının kusurlu olup olmadığını araştırmaz.
  • Davacı, bu davayı kazanırsa maddî ve manevi tazminat davası da açabilir.
  • Davacı ölmüşse; kanuni mirasçıları aynı konuda dava açabilirler.

About Dilekceshop

Check Also

Kişiliğe Yapılan Hakaret için Koruyucu Tedbir Dilekçesi

Kişiliğe Yapılan Hakaret için Koruyucu Tedbir Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI İÇTİNAP (KORUYUCU TEDBİR) DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………….  ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.