Home / Genel / İpotekli Malın İcra Dilekçesi

İpotekli Malın İcra Dilekçesi

T.C.
…..Müdürlüğü
Dosya No :

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Taleplerinde
İCRA  E M R İ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz
miktarı ile işlemeye başladığı gün :

4- Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün
sebebi :

5- Merhunun ne olduğu :

6- Merhun üçüncü şahıslar tarafından
rehnedilmiş veya mülkiyeti üçüncü
şahıslara geçmiş ise adı, soyadı,
ikametgahı :

İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz, bu süre içinde borç ödenmez veya tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının gayrimenkulun satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İc. İf. K.149)

İcra Müdürü
Mühür ve İmza

Yönetmelik   No: 6

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.