Home / Genel / İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ KONUSU İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

…………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No:…./.. D. İş.

İHTİYATİ TEDBİRE

İTİRAZ EDEN                   …………………………..

ADRESİ                             …………………………..

KARŞI TARAF                  …………………………..

ADRESİ                             …………………………..

KONUSU                           ; İhtiyati tedbir kararının kaldırılması veya değiştirilmesi talebimdir.

İTİRAZ NEDENLERİ   ;

1) Muhterem mahkemenizin …./.. D. İş sayı­lı dosyası ile ….  adresinde bulunan ve Tapu’da … Pafta, … Ada, … Parsel’de kayıtlı gayrimenkulum üzerine ihtiyati tedbir konulmuştur.

Adı geçen gayrimenkulun ihtilaflı olduğu ve üçüncü kişiye satmak üzere olduğum iddiaları varid değildir.

Bu nedenle de gayrimenkulümün üzerine konulan ihtiyati tedbir yersizdir.

Gerekiyorsa mahkemenizce takdir olunacak nakdi teminatı yatırmaya hazırım.

HUKUKÎ SEBEBLER : HUMK. m: 107 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kaydı, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, gayrimenkulümün üzerine konulan ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim.

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Eden

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Tedbir kararı, hasmın yüzüne karşı (vicahında) verilmişse, itiraz edilemez. Yokluğunda (gıyapta) verilmişse, dilekçeyle — “Esas hakkında” hüküm verilinceye kadar — itiraz edilebilir (bkz. HUMK. m: 107).
  • İtiraz dilekçesinde; itiraz sebebleri açıkça belirtilir. İtirazı haklı gösterecek deliller varsa, onlar da dilekçeye eklenip tedbir kararı alan mahkemeye verilir.
  • Mahkeme, tarafları davet eder. Onları dinledikten sonra, kararı değiştirebilir veya kaldırabilir. Taraflardan biri veya her ikisi de gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapıp, karar verir (HUMK. m: 108).
  • İtiraz, icranın tehirine karar verilmedikçe, tedbirin uygulanmasına engel olmaz (HUMK. m: 107).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.