Home / Veraset / İhalenin Feshi Dilekçesi

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

ŞİKÂYETÇİ                          :………………………..

ADRESİ                                 :………………………..

ALEYHİNE

ŞİKÂYET OLUNAN             :………………………..

ADRESİ                                 :………………………..

KONUSU                               :    İhâlenin feshi        talebimden ibarettir.

İZAHI                                    :

1) Muhterem           Mahkemenizin gün ve …./.. K. sayılı kararıyla, hisseli olan bir parça gayrimenkulun satılarak hissedarlığın giderilmesine karar verilmişti.

2) Satış Memurluğunda                     günü yapılan ihalede; satışa hile

karıştırılarak adı geçen gayrimenkul aleyhinde şikâyette bulunduğum     ‘a satılmıştır.

3 ) Satışa karıştırılan hileyi ispat edeceğim.

HUKUKÎ SEBEBLER : İİK. m: 134, BK. m: 226 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Satış dosyası, şahit bey anlan ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler- den ötürü yargılama yapılarak, ihâlenin feshine karar verilmesini saygıyla dilerim.

Şikâyetçi

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, “Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi” kararını veren Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Husumet, satış yapılana yöneltilir.
  • Davanın, fesih sebebinin öğrenildiği günden itibaren 7 gün içinde açılması gerekir.
  • Taşınmazla ilgili herkes, “Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi” kararını veren mahkemeye ihâlenin feshi için itiraz ve şikâyette bulunabilir.

About Dilekceshop

Check Also

Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Kararı Kesinleştikten Sonra Kararın İnfazı Dilekçesi

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ” KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA “KARARIN İNFAZI” TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.