Home / Genel / İflasın Bittiğine Dair İlan Örneği

İflasın Bittiğine Dair İlan Örneği

T.C.
…..Müdürlüğü
Dosya no :

İflasın Kaldırıldığına Dair
İ L A N

1- Müflisin adı,soyadı ve ikametgahı :

Yukarıda adresi yazılı ……… ……….. hakkında ………( ).Ticaret Mahkemesinin ../../…. tarih ve …./…. sayılı kararıyla evvelce verilen iflas kararının kaldırılmasına karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

(İc.İf.K. 166, 182)

../../….
İflas Memuru
Mühür ve imza

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.