Home / Boşanma / Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                         :

ADRESİ                          :

DAVALI                         :

ADRESİ                          :

KONUSU                        :    Haysiyetsiz hayat sürme ebebiyle boşanma talebimden ibarettir.

İZAHI                              :

1) Davalı eşimle ….yıl    önce evlendik. Ço­cuğumuz yoktur.

2) Eşim, evlendiğimiz günden beri beni dinlememekte ve her gün arkadaşlarının evine gidip, kumar oynamaktadır. Bu konudaki uyarılarım hiç bir sonuç vermemiştir.

Bazı akşamlar eve geç gelmektedir. Üstelik davranışlarından sarhoş olduğu da belli olmaktadır. Onun bu hayatı, beni madden ve manen yıkmıştır. Bundan böyle, müşterek hayatımızı devam ettirmek imkanı olmadığı için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m. 163 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler karşı­sında yargılama yapılarak;

  • Boşanmamıza,
  • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI:…………………………..

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi‘nde/ yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
  • Dava her zaman açılabilir (MK. m: 163).
  • Haysiyetsiz bir hayat sürmek, toplum hayatının görüşüne göre; namus, itibar ve şereften uzak bir şekilde yaşamak, demektir. Bunun boşanma sebebi olabilmesi için, haysiyetsiz hayatın devamlı olması şarttır. Ayrıca, böyle bir hayat, tarafların müşterek hayatım çekilmez hale getirmiş olmalıdır. Durumu Hakim takdir eder.
  • Dava sabit olduğu takdirde, Hakim “Boşanmaya” karar verebileceği gibi 1 yıldan 3 yıla kadar “Ayrılık Kararı” da verebilir (MK. m: 171).

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.