Home / Boşanma / Hayata Kast, Kötü ve Onur Kırıcı Davranışı Şikayet Dilekçesi

Hayata Kast, Kötü ve Onur Kırıcı Davranışı Şikayet Dilekçesi

HAYATA KAST, PEK KÖTÜ veya ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR.

……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                           : …………………………………

ADRESİ                            :………………………………..

DAVALI                           : …………………………………

ADRESİ                            : …………………………………

KONUSU                          : Hayata kast (pek kötü davranış / onur kırıcı davranış) sebebiyle boşanma talebimdir.

İZAHI                               : 1) Davalı eşimle…. yıl önce evlendik. Bu evlilikten olma,…. doğumlu …. isimli bir oğlumuz vardır.

 • Davalı eşim, evlendiğimiz günden beri evliliğin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmemekte; bu da yetmiyormuş gibi, beni sık sık dövmektedir.
 • Geçen ay içinde bir gün, ortada hiç bir sebep yok iken; “Namussuz karı, senden bıktım, seni öldüreceğim!” diyerek üzerime yürüdü ve masadan aldığı ekmek bıçağını kalçama sapladı. Bu sırada, gürültümüzü duyan komşular gelip, beni kurtardılar ve hastaneye götürdüler,… günlük rapor aldım.
 • Davalı eşimi, karakola şikayet ettim. Olay Cumhuriyet Başsavcılığına da intikal etti.
 • Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler karşısında; davalı eşimle olan müşterek hayatımız çekilmez hale geldiğinden, iş bu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m. 162 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, şahitler, Cum­huriyet Başsavcılığımın…………………………………………………….. /….. Hzl. sayılı

dosyası ve sair Hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler karşı­sında yargılama yapılarak;

 • Boşanmamıza,
 • Müşterek çocuğumuz ………………. ‘nin velayetinin tarafıma verilmesine,
 • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI. ……………………………….

../../….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesinde/ yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
 • Davanın, boşanma sebebinin öğrenildiği günden itibaren 6 ay ve her halde boşanma sebebinin doğuşundan itibaren 5 yıl içinde açılması gerekir (MK. m: 162).
 • Dava dilekçesi, boşanma sebebine (hayata kast / pek kötü davranış / onur kırıcı davranış) göre yazılır.
 • Hayata kast, eşlerden birinin, diğerinin hayatına kast etmesi demektir. Bunun için, öldürmek gayesine yönelmek yeterlidir.
 • Pek kötü davranış; zulüm ve işkence, namus ve şerefi ihlal gibi davranışlardır.
 • Zulüm ve işkence, taraflardan birinin, diğerinin sağlık ve beden dokunulmazlığını ciddi şekilde ihlal etmesidir.
 • Davranışın, pek kötü sayılabilmesi için, ağır olması şarttır.
 • Onur kırıcı davranış; namus ve şerefin ihlali; taraflardan birinin, diğerinin doğrudan doğruya şahsına yönelttiği özel ağırlığı ve niteliği olan davranışlardır.

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.