Home / Genel / Hayat Sigortası İçin İtiraz ve İptal Dilekçe Örneği

Hayat Sigortası İçin İtiraz ve İptal Dilekçe Örneği

T.C.
……………………………… KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na
Şikâyetçi : …………………………………………………………………..
Adresi : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Şikâyet Edilen : …………………………………………………………………..
Adresi : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ş. Parasal Değeri : ………………………………….. TL.
Şikâyet Tarihi : …/…/201…
Konusu : Bilgim, rızam ve onayım olmadan “Hayat Sigortası” yapılması, (Haksız Şart)
Açıklamalar :
1. …………………….. Bankasından ………………. Kredisi aldım.
2. Bu krediye ilişkin sözleşme imzaladım. Ancak ilgili mevzuat gereğince sözleşmede yer alacak hükümlerin 24 saat öncesinde bilgilendirmenin yazılı ve sözlü olarak yapılması gerekirken banka bunu yapmamıştır.
3. ……………….. Kredisi sözleşmesinde daha sonradan banka tarafından ilave edilen “Hayat Sigortası” bedelinin yer aldığını ve kesintilerinin yapıldığını tespit ettim.
4. Aslında Hayat Sigortası, zorunlu değildir. Çünkü ilgili mevzuata göre tüketicinin bilgisi, rızası ve onayı alınmadan yapılan sigortaların hukuken hiçbir geçerliliği yoktur.
5. Tüm bu izah edilenler bağlamında haksız ve hukuksuz olarak banka tarafından kesintisi yapılan hayat sigortası adı altındaki “………………………. TL” bedelin tarafıma iadesine karar verilmesini istiyorum.
Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun 6.md. ve diğer ilgili mevzuat.
Deliller : Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, banka sistem kayıtları, bilirkişi incelemesi ve sair deliller.
Netice ve Talep : İzah edilen nedenlerden ötürü;
1. Şikâyetimin Kabulüne,
2. Hayat Sigortası kesintisinin İptaline,
3. ……………………… TL bedele, banka mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesine,
Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
Şikâyetçi
(Ad, Soyad ve İmza)
Ekler :
1- Kredi Sözleşmesi,

 

2-Ödeme belgeleri

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.