Home / Genel / Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

HAKİMİN REDDİ İSTEMİ

ASLİYE ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …./..E.

HAKİMİN REDDİNİ İSTEYEN

(DAVALI)    

ADRESİ                                   ……………………….

KARŞI TARAF

(DAVACI)                             …………………………..

ADRESİ                                 …………………………..

KONUSU                               : Davacıya yol gösterir nitelikteki davranışlarıyla vereceği kararı belli eden hakimin reddi istemidir.

İZAHI                                    : 1) Sayın hakim, davacıyı koruduğunu konuşma ve davranışlarıyla belli etmekte, diğer yandan da benim haklı savunmalarımı sınırlamaktadır.

Yargılamanın devamı sırasında ve …/…/… tarihli 2’nci celsede; “Sen haksızsın, konuşma, sus!” demek suretiyle de Dava hakkındaki kanaatini açıklamıştır.

Sayın hâkimin davranışları HUMK. m: 29‘da yasaklanan hususlardan olduğu için muhterem mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : HUMK. m: 29-37 ve sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü; davaya bakan hakimi reddediyor, dosyanın başka bir mah­kemeye verilmesi için gerekli işlemin yapılmasını saygıyla diliyorum

.././….

Red İsteyen (Davalı)

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dilekçe, hakimin mensubu olduğu mahkemeye verilir.
  • Hakimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa tebliğ ettirir. Karşı taraf buna 5 gün içinde cevap verebilir.
  • 5 gün geçtikten sonra red dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri dosya ile birlikte Yazı İşleri Müdürü tarafından reddi istenen hakime verilir.
  • Hakim 5 gün içinde dosyayı inceler ve red sebeblerinin yerinde olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek dosyayı hemen merciine gönderilmek üzere Yazı İşleri Müdürüne verir (HUMK. m: 34).
  • Dosyayı inceleyecek merci HUMK. m: 33‘e göre belirlenir.
  • Red isteğinden vazgeçmek hükümsüzdür.
  • Red istemi kararı için Yargıtay yoluna gidilebilir.
  • Şartları varsa, zabıt katipleri / tutanak yazmanları da red edilebilir.
  • Vekilin hakimi red edebilmesi için, vekaletmemede yetkisinin bulun­ması gerekir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.