Home / Genel / Haciz İşlem Tutanağı Örneği

Haciz İşlem Tutanağı Örneği

T.C.
…..Müdürlüğü
Dosya no ::

H A C İ Z T U T A N A Ğ I

1- Alacaklının ve varsa vekilinin adı
ve soyadı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı,soyadı :

3- Haczin hangi gün ve saatte ve nerede
kimin yedinde yapıldığı :

4- Alacağın miktarı :

5- Haczedilen mallar ve takdir edilen
kıymetler (+) :

6- Kıymeti takdir eden bilirkişinin
adı,soyadı,mesleği ve adresi :

7- Bilirkişiye takdir edilen ücret
miktarı :

8- Yeni alacaklıların iştirak ve bu
yüzden ilave suretiyle yapılan yeni
hacizler :

9- Üçüncü şahısların iddiaları :

10- Yedieminin adı,soyadı ve
ikametgahı,kendisine takdir edilen
ücreti, edilmemişse sebebi.Haciz
Gayrimenkule taalluk
ediyorsa,nevi,mahiyeti,hududu,kıymeti
ve lüzumlu vusufları :

LİRA KRŞ ADET C İ N S İ :

T O P L A M :

Alacaklı veya Borçlu veya Yediemin Bilirkişi vekili K.temsilcisi

İcra Müdürü
Mühür ve İmza

NOT: (+) Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse ihtiyati haciz sahibinin iştirak hakkı,haczi kabil malların kafi gelmemesi veya hiç bulunmaması hali.

(İc.İf.K. 102)

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.