Home / Genel / Haciz Edilen Mallar İçin Tutanak Örneği

Haciz Edilen Mallar İçin Tutanak Örneği

T.C.
……………………………..İcra Dairesi  
Dosya No :………………………………

H A C İ Z T U T A N A Ğ I

Alacaklının ve varsa vekilinin veya ………………………………………………………………………
temsilcisinin adı ve soyadı : ………………………………………………………………………
Borçlunun ve varsa vekilinin veya ………………………………………………………………………
temsilcisinin adı ve soyadı : ………………………………………………………………………
Haczin hangi gün ve saatte ve nerede ………………………………………………………………………
ve kimin huzurunda yapıldığı : ………………………………………………………………………
Alacağın miktarı : ………………………………………………………………………
Haciz edilen mallar ve takdir edilen ………………………………………………………………………
kıymetler (*) : ………………………………………………………………………
Lira . Kuruş Adet Cinsi .
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
………………… ……………………… ……………… ……………….. ……………………. …………
TOPLAM
Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı, ………………………………………………………………………
mesleği ve adresi : ………………………………………………………………………
Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı : ………………………………………………………………………
Yeni alacaklıların iştirak ve bu yüzden ………………………………………………………………………
ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler : ………………………………………………………………………
Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları : ………………………………………………………………………
Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin- ………………………………………………………………………
deki adresi kendisine takdir edilen ücreti, ………………………………………………………………………
edilmemişse sebebi : ………………………………………………………………………
Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği, ………………………………………………………………………
sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar : ……………………………………………………………………..
İcra Müdürü Alacaklı veya Vekili Borçlu veya Vekili Yediemin
Mühür ve İmza veya Temsilcisi veya Temsilcisi
_____________________________________________
(*) Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse Bilirkişi
ihtiyaten haciz sahibinin iştirak hakkı,haczi kabil
malların kâfi gelmemesi veya hiç bulunmaması hali.

 

(İİK m.102)

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.