Home / Genel / Görevsizlik Yönünden Reddedilmiş Davanın Görevli Mahkemeye Celbi Dilekçesi

Görevsizlik Yönünden Reddedilmiş Davanın Görevli Mahkemeye Celbi Dilekçesi

GÖREVSİZLİK YÖNÜNDEN REDDEDİLMİŞ DAVANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE CELBİ İSTEMİ

……………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                          :…

ADRESİ                                           :…

DAVALI                                           :…

ADRESİ                                           :…

KONUSU                                         : Tazminat Davası.

İZAHI                                               :

1) ……. Sulh ..’inci Hukuk Mahkemesi, dava­mızın yargılaması sırasında tarih ve …./… E. sayılı kararı ile “Görevsizlik Yönünden Davanın Reddine” karar vermiştir.

2) Görevsizlik kararı kesinleşmiştir.

SONUÇ VE İSTEK                       : Arz ve izah ettiğim nedenlerle;

 • … Sulh ..’inci Hukuk Mahkemesinin …. /… E. sayılı dosyasının celbini,
 • Duruşma gününün belirlenerek taraflara tebliğini,
 • Davaya kaldığı yerden devam olunmasını,

Saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Görevsizlik kararı üzerine 10 gün içinde görevsiz mahkemeye başvurulacağı gibi, görevli mahkemeye de başvurulabilir.
 • Uygulamada, genellikle görevsizlik kararı veren mahkemeye başvurulmaktadır.
 • Dilekçede, gerekli açıklamaların yapılması şarttır. Ayrıca, davalı birden fazla kişi ise, dilekçede hepsinin adlarının ayrı ayrı yazılması gerekir.
 • Hukuk davalarında aslî görev Asliye Hukuk Mahkemelerine aittir. Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevleri HUMK. m: 8‘de sayılmıştır.
 • Görev konusundaki itirazlar, yargılamanın her safhasında yapılabilir.
 • Görev yönünden yapılan itirazlar, öteki itirazlardan önce incelenip karara bağlanır.
 • Dilekçe ile birlikte tebligat masrafları da verilir.
 • Davaya kaldığı yerden devam edilir. Görevli olmayan mahkemede alınan şahit ifadeleri, ikrar ve bilirkişi incelemesi geçerlidir, hükümde dikkate alınır.
 • Mahkeme görev itirazını haklı görürse, “Görevsizlik kararı” verir ve dosyayı görevli mahkemeye gönderir (HUMK. m: 27). Bu karar, “Nihaî (son) karar” olduğu için Temyiz edilebilir. Süresi içinde Temyiz yoluna başvurulmazsa, karar kesinleşir.
 • Görevsizlik kararı” verilmesi üzerine; davacının, karşı tarafa görevli mahkemeden tebligat yaptırması zorunludur. Bunun için de, karann kesinleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya “Çağırı Kâğıdı” m tebliğ ettirmesi gerekir. Aksi halde, dava açılmamış sayılır (HUMK. m: 193). Ayrıca, davalı kendisini bir Avukat vasıtasıyla temsil ettirmişse, bu kararla birlikte maktu (belirli) avukatlık ücretine de hükmolunur.
 • Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu bir dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış ve o mahkemede görülüp karar veya hüküm verilmişse; bu hüküm bozulmaz. Çünkü bir dava Asliye Hukuk Mahkemesinde hükme bağlandıktan sonra, davanın Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi içinde olduğu ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulunulamaz (HUMK. m: 7/3).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.