Home / Genel / Girişimcilik Hakkında Tüm Merak Edilenler Bu Yazıda

Girişimcilik Hakkında Tüm Merak Edilenler Bu Yazıda

Girişimci olmak dışarıdan oldukça kolay bir olay gibi gözükse de aslına bakıldığında çeşitli zorlukları ve riskleri de beraberinde getiren bir durumdur. Girişimcilik ruhuna sahip olmak da oldukça önemlidir.

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik; yeni bir organizasyon oluşturmayı amaçlar ve bunu yaparken kar amacı güder aynı zamanda da her türlü ekonomik fırsatı da değerlendirme amacı içerisinde olur. Bir bakıma ticaret ya da bu gibi alanlarda belirli bir sermaye ile işe koyulup aynı zamanda kar amacı güderek devam eder. Ancak kar amacı gütmediği durumlar ile karşılaşmak da tabi ki mümkün olur.

Teknolojinin de gelişmesiyle beraber günümüzde girişimcilere çok daha fazla rastlamak mümkün. Bunun sebebi ise girişimcilerin kendilerini teknolojik alanlarda çok daha fazla göstermeye başlaması şeklinde gösterebiliriz. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi ve ilerlemesi ile beraber insanların da birçok ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanması için de girişimciler devreye girmiştir. Girişimci olmanın pek çok getirisi olduğu gibi çeşitli zorluklarının olduğunu da bilmek gerekli olacaktır.

Girişimcilik Türleri

Girişimciliğin çeşitli tipleri mevcut olup onları 4 ana başlık şeklinde tanımlayabiliriz. Bunlardan ilki kamu girişimciliğidir ve bu girişimcilik türünde sermayenin sahibi kamu olarak bilinir. Yani piyasada var olan ürünlerin benzerlerinin devlet tarafından üretildiği bir tür girişimcilik türü olarak karşımıza çıkar.

Diğer bir girişimcilik türü ise sosyal girişimcilik olup, bu girişimciliğin ana amacı da toplumsal sorunları tespit edip onlara çözüm bulmak şeklindedir. Bu girişimcilik türü ile aynı zamanda kitlesel bir algı yaratma amacı da güdülür. Sosyal girişimci olmanın aşamalarından biri de toplumsal olaylara karşı ilgili ve duyarlı olmasından geçer. Sosyal girişimcilerin önceliği kar amacı gütmekten ziyade toplumsal olaylar karşısında çözüm üretmek şeklinde bilinir.

Girişimcilik türlerinden bir diğeri iş girişimciliği olup bu türde ise bireysellikten ziyade bir firma adına fikirler ya da projeler üretilmesi amaçlanır. Son girişimcilik türü olarak karşımıza ticari girişimcilik çıkar. Bu girişimcilik türünde sermaye tamamen kişiye aittir ve amaç diğerlerinin aksine kar gütmek olarak bilinir. Burada mühim olan kişinin karşılaştığı fırsatları değerlendirip çeşitli riskleri göz önünde bulundurarak yoluna devam etmesidir.

Başarılı Girişimci Nasıl Olmalıdır?

Başarılı girişimci olmak için bilindiği üzere girişimcilik ruhuna sahip olmak, güzel bir iş fikri ve kararlılık gibi özelliklere sahip olmak gereklidir.

Ancak bunların dışında yer alan çeşitli özellikler de vardır ve bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkün olur;

  • Risk almaktan kaçınmamak gereklidir.
  • Geçmişe dönüp hatalardan muhakkak der alınmalıdır.
  • Müşterilerin memnuniyeti ön planda tutulmalıdır.
  • Planlı olarak yola devam edilmesi gerekir.
  • Teknoloji girişimcilikte oldukça önemli bir nokta olduğundan teknolojiyi yakından takip edip içerisinde olmaları gerekir.
  • Güçlü bir sosyal ilişkiye sahip olmak gerekir.

Yukarıda bahsedilen özellikler dikkate alındığı takdirde başarılı bir girişimcilik yolunda adım atılmış olunacaktır.

Girişimciliği Ön Plana Çıkaran Nedir?

Girişimciler yeni iş fikirleri ile ortaya çıktıklarından dolayı bu sayede çeşitli insanlar için de yeni iş imkanları doğmuş olacaktır. Bununla birlikte de işsizlik bir bakıma da olsa azalmış olacaktır. Ayrıca ortaya çıkan yeni fikirler sayesinden iş hayatı adına gelişme sağlanmış olacaktır. Bu da hem sizin hem de diğer insanların kazanmasını sağlayan bir durum olarak karşınıza çıkar. Tüm bu sebepler göz önüne alındığı takdirde girişimcilik oldukça önemli bir konu olup insanlığın gelişim sağlaması adına girişimcilerin desteklenmesi de oldukça mühimdir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.