Home / Nüfus / Gaiplik Dilekçesi

Gaiplik Dilekçesi

GAİPLİK TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

…………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :…………………………………..

ADRESİ                               …………………………………….

DAVALI                               : Hasımsız.

KONUSU                              :  Gaiplik kararı verilmesi talebimdir.

İZAHI                                   ; 1) Eşim …. 8 yıl önce………….. ya gitmişti.

 • Kendisinden son olarak 5 yıl önce bir mektup aldım. Mektubunda iyi bir iş bulabildiği takdirde beni de yanına aldıracağını yazmıştı.
 • Aradan 5 yıl geçtiği halde, başka bir haber alamadım. Bütün araştırmalarım da bir fayda vermedi.
 • Ölmüş olması ihtimal dahilindedir. Bu sebeble, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 32 vd. ve sair hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ ;       Nüfus kaydı, şahit beyanları, ve sair kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEK ; Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler kar­şısında; eşim ….. hakkında gaiplik kararı verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

 

HATIRLATMA!

 • Dava, gaibin Türkiye’deki son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır (MK. m: 31/1).
 • Eğer gaip Türkiye’de hiç oturmamışsa, Nüfus Sicili’ne kayıtlı olduğu yerdeki; böyle bir kayıt da yoksa, anasının veya babasının Nüfus’a kayıtlı olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
 • Davayı gaibin mirasçıları açar.
 • Gaibin mirasçısı yoksa veya gaip doğum tarihi itibariyle 100 yaşını bitirmişse ya da malları 10 yıldan beri mahkeme tarafından idare ediliyorsa, davayı Hazine açar.
 • Dava hasımsız açılır.
 • Gaiplik Davası açmak için, gaibin ölüm tehlikesinin üzerinden en az 1 yıl ya da gaibten alınan son haber tarihinin üzerinden *en az 5 yıl geçmiş olması şarttır (MK. md: 33).
 • Davada Nüfus kayıtları getirtilir, şahitler dinlenir. Daha önce alınmamışsa, mirasçılarının “Veraset ilamı” alması istenir.
 • Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır. Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az 6 aydır (MK. md: 33).
 • Gaipliğine karar verilecek kişi, ilan süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik istemi düşer (MK. md: 34).
 • İlandan sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır (MK. md: 35).
 • Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur (MK. md: 35).

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.