Home / Boşanma / Fiili (Eylemsel) Ayrılık Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Fiili (Eylemsel) Ayrılık Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

FİİLİ (EYLEMSEL) AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                          :………………………………

ADRESİ                           :………………………………

DAVALI                          :.’…………………………….

ADRESİ                           :………………………………

KONUSU                         :    Fiili ayrılık sebebiyle boşanma talebimdir.

İZAHI                              :    1) Davalı ile…     yıldan  beri  evliyiz.  Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur. Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmediği için, bundan 3 yıl önce  ….  tarihinde ……..  Asliye Hukuk Mahkemesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıp boşanmak istemiştim. Ancak, bu dava reddedilmiş ve karar kesinleşmişti.

  • Adı geçen davayı açtıktan sonra ayrı yaşamaya başladığımız için, o günden itibaren evliliğimiz fiilen sona ermiştir.
  • Boşanma davasını açtığım tarihten bu yana geçen 3.5 yıldan beri ortak hayatımız yeniden kurulamadığı için, fiilen sona eren bu evliliğimizi hukuken de sona erdirmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 166/4 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı,…………. Asliye Hukuk Mahkemesinin …./..E, …./..K. sayılı kararı, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Boşanmamıza,
  • Yargılama giderlerinin de davalıdan alınmasına karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI: …………………………………..

../../….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturduklan yer Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
  • Davanın şartları şunlardır:
  1. Boşanma sebeblerinden herhangi biriyle açılmış davanın reddedilmiş olması.
  2. Bu red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmiş olması.
  3. Ortak hayatın yeniden kurulamamış olması.
  4. 3 yıllık sürenin sonunda, eşlerden birinin boşanma isteğinde bulunması.

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.