Home / Boşanma / Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                         :……………………………….

ADRESİ                          :……………………………….

DAVALI                          :……………………………….

ADRESİ                          :……………………………….

KONUSU                         : Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma talebimdir.

İZAHI                              : 1) Davalı……….. ile .. yıldan beri evliyiz.

Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur.

 • Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemekte; haklı bir sebep yokken beni dövmekte ve yabancılar arasında da beni küçük düşürücü sözler söylemektedir.
 • Yine ortada hiç bir sebep yokken, …. ay önce çalıştığım işyerinden çıkartmıştır. Bir süre sonra da, müşterek evimizden alıp, babamın evine götürüp bırakmıştır. O günden beri beni aramamak­tadır.
 • Evlilik birliğimiz, ortak hayatı sürdüremeyecek derecede sarsılmış ve evliliğimiz fiilen sona ermiştir. Bundan böyle, karı – koca olarak yaşamamız mümkün değildir.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 166 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

 • Boşanmamıza,
 • Yargılama giderlerinin de davalıdan alınmasına karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI:

../../….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

 

HATIRLATMA!

 • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
 • Evlilik en az 1 yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır (MK. m: 166/3).
 • Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun müşterek hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır (MK. m: 166 /4).
 • Davacının kusuru daha ağır ise, davalının itiraz hakkı vardır (MK. m: 166/2).
 • Boşanma kararı verilebilmesi için, Hakimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini nazara alarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde 184’üncü maddenin (3) numaralı bendi hükmü uygulanmaz.
 • Boşanma Davasını açmaya hakkı olan taraf, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir (MK. m: 167).

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.