Home / Evlilik / Evlenme İzni Talebi Dilekçesi

Evlenme İzni Talebi Dilekçesi

EVLENME İZNİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                          :………………. ‘ye velayeten babası………………

ADRESİ                            :…………………………………

DAVALI                           :    Hasımsız.

İZAHI                               :    1) Kızım……………………….. ,… .yıldan beri komşumuz ve memleketlimiz olan ……………….  ile nişanlıdır. Ancak,

yaşlarının küçük olması sabebiyle evlenememektedirler. Kızım ve nişanlısı bir arada yaşamakta ısrar etmektedirler. Fakat, evlenmedikleri için buna imkan yoktur. Kızım ruhi bunalım içindedir. Diğer taraftan, kızım evlenmezse, ileride şeref ve haysiyeti bakımından da zarara uğrayacaktır. Bu sebeble, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 124 ve sair hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları, doktor raporu ve sair kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, kızım……………………….. ‘nün evlenmesine izin verilmesi için karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

../../….

NÜFUS KAYDI: ………………

Davacı …………………………………. ye velayeten Babası…………..

(imza)

 

HATIRLATMA!

  • Dava, yerleşim yeri Aile Mahkemesi‘nde açılır.
  • Bu davayı açabilmek için erkek ve kadının 16 yaşını bitirmiş olması gerekir (MK. m: 124).
  • Tarafların evlenmelerini gerektiren olağanüstü bir hal ve pek mühim bir sebep olmalıdır.
  • Mümkünse, karardan önce ana ve baba veya vasinin dinlenmesi gerekir.
  • Taraflar evlenmedikleri takdirde, hayat ve şeref bakımından giderilmesi mümkün olmayan zararlara uğramaları ve evlenlemelerinde menfaatleri bulunmaları gerekir.

About Dilekceshop

Check Also

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

İDDET (EVLENME İÇİN BEKLEME) SÜRESİNİ KISALTMA İSTEMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………………  AİLE MAHKEMESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.