Home / Evlilik / Evlendirme Memurunun Red Kararına İtiraz Dilekçesi

Evlendirme Memurunun Red Kararına İtiraz Dilekçesi

EVLENDİRME MEMURUNUN “RED” KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİNE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞTUR.

………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

…………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                        :

ADRESİ                         :

DAVALI                      :……… Belediye Başkanlığı

KONUSU                       : Evlenmemin reddine itiraz

İZAHI                             :   1)………………………. Belediyesi Evlendirme Memurluğuna nişanlım……….. ile birlikte evlenmek için başvurduk ve

gereken bütün işlemleri tamamladık.

2) Başvurumuz, evlenme ehliyetimiz bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği için işbu davayı açmak zarureti doğdu.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 138 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kayıtları ve sair kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak evlenmemiz hakkında verilen red kararının kaydırılmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır (MK. m: 134).
  • Başvuru, evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır (MK. m: 135).
  • Erkek ve kadından her biri, nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır (MK. m: 164). .
  • Evlendirme memuru, evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri inceler. Başvuruda bir noksanlık görürse bunu tamamlar veya tamamlattırır. Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye yasal biı engel bulunduğu anlaşılırsa, evlenme başvurusu reddolunur ve durum evleneceklere yazıyla hemen bildirilir (MK. m: 137).
  • Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun ret kararma karşı mahkemeye başvurabilir. İtiraz, evrak üzerinde incelenip kesin karara bağlanır. Ancak, mutlak butlan sebeplerinden birinin bulunduğuna ilişkin rel kararlarına karşı açılan davalar, basit yargılama usulüyle ve Cumhuriyet savcısının hazır bulunmasıyla görülür (MK. m: 138).
  • Dava, evlenme akdinin yapılacağı yerdeki Aile Mahkemesi‘nde / yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
  • Ret kararı mahkemece kaldırılırsa, evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izni belgesini verir (MK. m: 139).
  • Evlenme koşullarının bulunmadığının anlaşılması veya belgelerin verilmesinden başlayarak altı ayın geçmesi halinde, evlendirme memuru evlenme törenini yapamaz (MK. m: 140).
  • Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir (MK. m: 141),
  • Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz (MK m: 143).

About Dilekceshop

Check Also

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

İDDET (EVLENME İÇİN BEKLEME) SÜRESİNİ KISALTMA İSTEMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………………  AİLE MAHKEMESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.