Home / Soybağı / Evlat Edinme Dilekçesi

Evlat Edinme Dilekçesi

EVLAT EDİNME KARARI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

ADRESİ                                        :……………………………….

KONUSU                                      : Evlat edinmeye izin talebimizdir.

İZAHI                                           : 1) …yıldır evliyiz. Ancak, bu güne kadar çocuğumuz olmadı. Eşim ve ben evlat sevgisini tatmak için babasını bir kazada kaybetmiş olan    ‘m evlat edinmek istiyoruz. Ben …, eşim de……….. yaşını doldurmuştur. Yetim kalan …………………… ‘nın annesi              da, çocuğunu evlat edinmemize muvafakat etmektedir.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 305 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kayıtları, muvafakat, şahit be-

SONUÇ VE İSTEK                   : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeblerden ötürü yargılama yapılarak,………………… ‘yu evlat edinmemize karar verilmesini saygılarımızla dileriz.

Evlad Edinmek İsteyen

Davacılar

(Ad, soyad, imza)

………. ve………………

NÜFUS KAYITLARI :

Evlat edinmek isteyenin:………………………..

Evlat edinilmek istenenin:………………………

HATIRLATMA!

 • Dava, evlad edinenin oturma yeri, birlikte evlad edinmede eşlerder birinin oturlma yeri Mahkemesinde açılır (MK. m: 315/1).
 • Davayı, evlad edinen kimse bekârsa kendisi; evli ise eşiyle birlikte açar.
 • Husumet; evlad edinilmek istenen kimse erginse, O’na; ergin değilse velisi veya vasisine yöneltilir.
 • Henüz ergin olmayan kişilerin (küçüklerin) evlat edinilmesini, onlarır evlat edinen tarafından 1 yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmaları şarttıı (MK. m: 305).
 • Evli olmayanların birlikte evlat edinmeleri mümkün değildir. Ancak eşler birlikte evlat edinebilirler. Ancak, eşlerden biri en az 2 yıldan beri evi: olmaları veya 30 yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğer eşin öncek evliliğinden olan çocuğunu evlat edinebilir (MK. m: 306).
 • Evli olmayan bir kimse 30 yaşını doldurmuş olduğu takdirde tek başına evlat edinebilir (MK. m: 307).
 • Evlat edinilenin, evlat edinenden en az 18 yaş küçük olması şarttır Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlat edinilemez (MK m: 308).
 • Eşlerin bir kimseyi birlikte evlat edinebilmeleri için, en az 5 yıldar beri evli olmaları veya 30 yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.
 • 30 yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden (temyiz kudretinden) sürekli olarak yoksunluğunu veya 2 yılı aşkın bir süreden ber; nerede olduğunun bilinmemesi ya da 2 yıldan beri mahkeme kararıyh eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkür olmadığını ispat ederse, tek başına evlat edinebilir (MK. m: 307).
 • Küçüklerin evlat ediniiebilmeleri için, ayırt etme gücüne (temy kudretine) sahip bulunan küçüğün rızası gerekli olduğu gibi, ana ve babasın rızası da gereklidir.
 • Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesini sözlü veya yazılı olarak açıklanmak suretiyle verilir (md: 309). Ancak, rı küçüğün doğumunun üzerinden 6 hafta geçmeden önce verilemez.
 • Ana ve babaya, verdikleri rızayı 1 kere geri alabilirler. Ancak, gı almadan sonra verilecek rıza kesin rıza sayılır (md: 310).
 • Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinebilmeleri MK. m: 313‘de bent halinde düzenlenmiştir.
 • Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur (MK. m: 314).
 • Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin aracılık faaliyetleri, anc Bakanlar kurulunca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır (MK. m: 32)

About Dilekceshop

Check Also

Babalık Davası Dilekçesi

BABALIK DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.