Home / Evlilik / Eşin Kaldırılan / Sınırlanan Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Dilekçesi

Eşin Kaldırılan / Sınırlanan Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Dilekçesi

EŞİN, KALDIRILAN / SINIRLANAN AİLE BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                         : Aile birliğini temsil yetkisinin geri verilmesi talebimden ibarettir.

İZAHI                              : 1) Eşim, aile birliğini temsil yetkimi kötü­ye kullandığımı ileri sürerek, …… Mahkemesinin …… tarih ve E.K. dosya sayılı kararı ile kaldırtmıştır.

  • Eşimin bu konudaki iddiası doğru olmadığı için kanuni yetkimi kaldırması yersizdir.
  • Aile birliğini temsil yetkimin sebebsiz yere kaldırıldığını ispat edip bu yetkimin geri verilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 191 ve sair hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Şahit beyanları ve her türlü delil.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak, kaldırılan aile birliğini temsil yetkimin iadesine ve yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, kısıtlama kararını vermiş olan yer Aile Mahkemesi‘nde/yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
  • Temsil yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin karar, koşullar değiştiğinde eşlerden birinin istemi üzerine hakim tarafından değiştirilebilir (MK. m: 191). Bunun için 2 şart gereklidir:
  1. Eş, aile birliğini temsil yetkisini kötüye kullanmış olmamalıdır.
  2. Eş, temsil yetkisini kullanmaya muktedir olmalıdır.
  • Tik karar ilan edilmiş ise, değişikliğe ilişkin karar da ilan olunur.

About Dilekceshop

Check Also

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

İDDET (EVLENME İÇİN BEKLEME) SÜRESİNİ KISALTMA İSTEMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………………  AİLE MAHKEMESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.