Home / Evlilik / Eşin, Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması / Sınırlanması Dilekçesi

Eşin, Aile Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması / Sınırlanması Dilekçesi

EŞİN, AİLE BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI/ SINIRLANMASI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

…………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                  :……………………….

ADRESİ                   :……………………….

DAVALI                  :……………………….

ADRESİ                   :……………………….

KONUSU                 : Eşimin aile birliğini temsil yetkisinin kaldırılması (sınırlanması) talebimden ibarettir. İZAHI       :              1) Eşim,  aile birliğini  temsil yetkisini kötüye kullanmaktadır. Şöyle ki:

  1. …….
  2. …….

2) Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü eşimin temsil yetkisini kaldırmak (sınırlamak) için iş bu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 190 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Şahit beyanları ve her türlü delil.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak, eşimin aile birliğini temsil yetkisinin kaldırılmasına (sınırlanmasına) karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerin ya da eşlerden birinin yerleşim yeri Mahkemesi’nde açılır.
  • Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Ancak, temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması halinde eşler müteselsilen sorumludurlar (MK. m: 189).
  • Eşlerden biri birliği temsil yetkisini aşar veya bu yetkiyi kullan­mada yetersiz kalırsa hakim, diğer eşin istemi üzerine temsil yetkisini kaldırabilir veya sınırlayabilir (MK. m: 190).
  • İstemde bulunan eş, temsil yetkisinin kaldırıldığını veya sınırlandığını, üçüncü kişilere sadece kişisel duyuru yoluyla bildirebilir.
  • Temsil yetkisinin kaldırılmasının veya sınırlanmasının iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sonuç doğurması, durumun hakimin kararıyla ilan edilmesine bağlıdır.

About Dilekceshop

Check Also

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

İDDET (EVLENME İÇİN BEKLEME) SÜRESİNİ KISALTMA İSTEMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………………  AİLE MAHKEMESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.