Home / Miras / El Yazısı ile Vasiyetname Örneği

El Yazısı ile Vasiyetname Örneği

EL YAZISI İLE VASİYETNAME (ÖRNEK)

VASİYETNAMEM

Her ferd için tayin olunmuş bir ecel vardır. Ecel’in ne zaman ve ne gibi şartlarla geleceğini bilmek ve hatta tahmin etmek mümkün değildir. İşte bu sebeble ben, her ihtimali düşünerek,………………….. (yazı ile yazılır) yılı…….. (yazı ile yazılır) ayının……………… (yazı ile yazılır) günü, … kapı numaralı ikâmetgâhımda, bu vasiyetnameyi elyazımla ya­zıyorum. Şöyle ki:

Ben, Allâhü Teâlâ’nın emriyle vefât ettiğimde; ………………………………. mahallesinde bulunan ve…………………… Tapu Dairesi’nin … sayfasında kayıtlı bulunan apartmanımı Türk Böbrek Vakfı’na vasiyet ediyorum. Geri kalan mallarım, varislerimin saklı paylarına bol bol yeter. Yetmese bile, kendilerinden arzularıma hürmet edeceklerini ve vasiyetimin yerine getirilmesinde güçlük çıkarmayacaklarını ümid ediyorum.

İşbu vasiyetnamemi; ehliyet ve şuûrum yerinde olduğu halde, hiçbir tesir, cebir ve tehdid altında kalmadan yazdım. Allâhü Teâlâ’dan îmân selâmeti dilerim………………………… (yazı ile yazılır) yılı ………… (yazı ile yazılır) ayının……….. (yazı ile yazılır) günü.

Ad, soyad, imza

Adres:…………..

HATIRLATMA!

  • Vasiyetçinin, başından sonuna kadar kendi elyazısıyla yazdığı vasiyetnameye, “Elyazısı ile vasiyetname” denir.
  • Bu tür vasiyetnamede; yine vasiyetçinin kendi elyazısı ile vasiyetna­menin yazıldığı yeri, yılı, ay’ı ve günü yazıp imzalaması şarttır.
  • Bu şekilde düzenlenmiş olan vasiyetname, açık veya kapalı olarak saklanmak üzere Sulh Hâkimi’ne veya Noter’e verilir (MK. m: 538).
  • Başkasına elyazısıyla yazdırılan veya daktilo (ya da bilgisayar) ile yazdırıldıktan sonra, vasiyetçi tarafından imzalanan “Elyazısıyla Vasiyet­name” hükümsüzdür.
  • İmzanın, mutlaka el ile atılması gerekir. Mühür veya parmak iziyle imzalanan vasiyetname hükümsüzdür.

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.