Home / Genel / Ek Dava Dilekçesi

Ek Dava Dilekçesi

EK DAVA DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                             ……………………………

ADRESİ                            ……………………………

DAVALI                             ……………………………

ADRESİ                              ……………………………

KONUSU                            ……….. — liralık ek davadır.

İZAHI                                  :

1) Davalı aleyhine……………… Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığım ve …/…/… tarihli …./.. E, …./… K. sayılı dosyasıyla görülen …………. — liralık tazminat davası ../…/… tarihinde lehime kesinleşmiştir.

Adı geçen dava dosyasındaki bilirkişi raporuna göre zararımın tamamı ………….. — liradır. İlk davada ……………  — lira talep etmiş

olduğuma göre, davalıdan…………… — lira daha alacağım vardır.

Adı geçen davada her türlü haklarımı saklı tutmuş olduğum için, davalıdan………………… — lira daha almak için işbu davayı açmak

zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : BK. m: 41 ve sair hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ :…………. Asliye Hukuk Mahkemesinin …./.. E, …./… K. sayılı dosyası, bilirkişi raporu, keşif, şahit ifadeleri ve diğer kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

  • Davamın kabulüne,
  • Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,
  • Davalının, olay tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte………….. —lira tazminata mahkum edilmesine,
  • Yargılama giderleriyle birlikte Avukatlık ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine,

Karar verilmesini saygıyla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza]

HATIRLATMA!

  • Ek davada görevli ve yetkili mahkeme, ilk mahkemeden bağımsız olarak belirlenir.
  • Ek davanın da zamanaşımı süresi içinde açılması gerekir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.