Home / Genel / Düzeltme İşlemi / Islah Dilekçesi

Düzeltme İşlemi / Islah Dilekçesi

DÜZELTME İSTEMİ/ISLAH

………  SULH ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No:……. /… E.

ISLAH İSTEĞİNDE

BULUNAN (DAVACI)                      : ………………………………..

ADRESİ                                               :

DAVALI                                               :

ADRESİ                                               :

KONUSU                                            : Islah isteğimin kabulü ile gayrimenkulün tahliyesine karar verilmesi dileğimdir.

ISLAH SEBEBLERİ                         :

Davalı aleyhine “İki Haklı İhtar Sebe­biyle Tahliye Davası” açmıştım.

Bu kere, davalının kiracısı bulunduğu dairede tahribat yap­tığını öğrendim. Bu sebeble davamı kısmen ıslah ederek, dava konusu gayrimenkulde meydana gelen ………  — TL’lık zararın da davalıdan alınmasını istemek zarureti doğmuştur.

Islah isteğim kabul edildiği takdirde, 3 gün içinde vereceğim dilekçe ile gerekli açıklamaları ve delillerimi bildireceğim. Ayrıca, belirlenecek masrafları da yatıracağım.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

 • Islah isteğimin kabulüne,
 • Gayrimenkulun tahliyesine,
 • — TL zararın da davalıdan alınmasına, karar

verilmesini saygıyla dilerim.

../.. /….

Islah İsteğinde Bulunan

(Davacı)

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • İki taraftan her biri usule ilişkin olarak yaptığı işlemi tamamen veya kısmen ıslah edebilir. Aynı davada her taraf ancak bir kere ıslah hakkını kullanabilir. (HUMK.m: 83).
 • Islah soruşturmaya tabi olan davalarda tahkikat bitinceye kadar ve tabi olmayanlarda yargılamanın sonuna kadar yapılabilir (HUMK.m: 84).
 • Hükmün temyizen bozulmasından sonra ıslah yapılamaz (İBK., 04.02.1948, E. 1944/10, K. 1948/3.)
 • Islah belli celsede diğer taraf hazır olduğu halde yapılabileceği gibi, daha önce o tarafa tebliğ edilmek şartıyla dilekçe ile de yapılabilir (HUMK.m: 85).
 • Islahda bulunan taraf, bu tarihe kadar olan dava giderleriyle diğer taraf için takdir olunacak zarar ve ziyanı davada mahkum olmuş gibi derhal mahkeme veznesine vermeye mecburdur. Aksi halde ıslah yapılmamış sayılır (HUMK.m: 86).
 • Islah; bunu yapan tarafın sınırladığı noktadan başlayarak usule ilişkin her türlü işlemlerin yapılmamış sayılmasını gerektirir. Ancak hakim önünde yapılan ikrarla bir yerin keşif ve gözden geçirilmesi üzerine tesbit edilen hali ortaya koyan her çeşit tutanakların ve bilir kişi raporlarının kapsadığı hususlar ile şahit beyanları saklıdır. Ancak, ıslahdan sonra yürüyecek soruşturma sonucunda ortaya çıkacak durum, söz konusu oyların gözönüne alınmasını gerektirmezse bunlara da olmamış gözüyle bakılır. Davacı ıslah yoluyla dava konusunu artıramaz (HUMK.m: 87).
 • Islah eden taraf, davasını tamamen ıslah ettiği ve bunun tebliği tarihinden itibaren 3 gün içinde yeni bir dava açmadığı halde davası iptal olunur (HUMK.m: 88).
 • Davasını tamamen ıslah eden davacı iptal tarihinden itibaren 3 ay içinde yeniden Dava açmazsa davasından feragat etmiş sayılır. (HUMK.m: 89).
 • Islah hakkının, yalnız karşı tarafı tedirgin etmek ve davayı sürüncemede bırakmak gibi fena bir maksatla kullanıldığı durumun özelliğinden karine yoluyla anlaşılırsa, hakim ıslah isteğinde bulunan kimseyi diğer tarafın her türlü zarar ve ziyanını ödemeye mahkum ettikten başka, para cezası ile de mahkum edebilir (HUMK.m: 90).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.