Home / Genel / Doğum Yardımı Başvuru Dilekçe Örneği

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçe Örneği

Doğum yardımı alabilmek için öncelik ile Aile ve sosyal politikalar bakanlığa bir adet dilekçe vermeniz gerekmektedir. Bu dilekçenin içerisinde Başvuru yapanın adı ve soyadı, başvuru yapan kimsenin TC kimlik numarasının yanında doğum yapan kimsenin adı soyadı ve TC kimlik numarası da eklenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler sadece doğum yapacak kimseye ait bilgiler bu bilgilerin yanında doğan çocuğun veya çocuklarında TC kimlik numaraları da dilekçeye eklenmesi gerekmekte. Annenin bilgileri girildiğinde babanın da TC kimlik numarası dilekçeye eklenmek zorundadır. Bu dilekçeyi aşarı da bulabilirsiniz.

 

 (Not: Dilekçe örnek amaçlı hazırlanmış, dilekçedeki olay kurgudan ibarettir. Açıklamalar

ve talep kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde

düzenleyebilirsiniz.)

 

 

T.C.

……. VALİLİĞİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi

 

Başvuru Tarih ve No:………………….………….

 

1 Başvuru sahibinin adı-soyadı:  
2 Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası*:  
3 Doğum yapan kişinin adı-soyadı:  
4 Doğum yapan kişinin T.C. kimlik

numarası*:

 
5 Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik

numarası/numaraları*:

 
6 Yeni doğan çocuğun/çocukların babasının

T.C. kimlik numarası*:

 
 

7

 

Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları:

 
8 Doğum yapan kişi kamu işçisi mi?** Evet ( ) Hayır ( )
9 Çocuğun babası kamu işçisi mi?** Evet ( ) Hayır ( )
 

 

10

 

Kamu işçisi olan anne ya da babanın yeni doğum için aldığı/alacağı doğum yardımı tutarı:

Annenin Kurum Onayı Babanın Kurum Onayı
………………-TL ………………-TL
 

 

 

(MÜHÜR)

 

 

 

(MÜHÜR)

Doğum yardımı için başvuru yapmış olup;

•          Hakkımızda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını,

•          Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu,

•          Gerçek dışı beyanda bulunmam veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet vermem halinde, yersiz ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar

geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte alınan ödemeyi bir ay içinde iade etmeyi,

•          Gerçek dışı beyanda bulunmam veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması durumunda hakkımda TCK’nın ilgili maddeleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmasını,

Kabul ve taahhüt ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Başvuru sahibinin adı soyadı:  
 

Başvuru sahibinin adresi:

 
Başvuru sahibinin telefon numarası:  
Tarih:   İmza:  

*Gerekli durumlarda, T.C kimlik numarası alanlarına Mavi Kart numaraları yazılır.

**8 inci veya 9 uncu sorudan birine “Evet” cevabı verilmesi halinde 10 uncu soruya

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.