Home / Nüfus / Din, Mezhep, Milliyet veya Medeni Hal Değişikliği Dilekçesi

Din, Mezhep, Milliyet veya Medeni Hal Değişikliği Dilekçesi

NÜFUS KÜTÜĞÜ’NDEKİ DİN, MEZHEP, MİLLİYET VEYA MEDENİ HALİN DÜZELTİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI                        : Nüfus Müdürlüğü.

KONUSU                       : Nüfus Kütüğü’ndeki yanlış kaydın iptali talebimden ibarettir.

İZAHI                              ;

1) Dinim……………. olduğu halde, her nasılsa Nüfus Kütüğü’ne……….. olarak yazılmıştır.

2) Bu sebeble, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER  : MK. m: 39 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları, ve sair Kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : İ0 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü; Nüfus’taki Din kaydımın……………. olarak değiştirilmesine karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI                :………………………………

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, davacının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeaçılır.
  • Açılacak davada milliyet, mezhep veya medeni hal düzeltilmek isteniyorsa, dilekçede gerekli “ibare” değişiklikleri yapılır.

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.