Home / Genel / Devlet Memurunu Şikayet Dilekçe Örneği

Devlet Memurunu Şikayet Dilekçe Örneği

…………………………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA
Şikâyetçi : ……………………………….. (TC. Kimlik No: ………………………….)
Adresi : …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Sanık/ Şüpheli : …………………………………………………….
Adresi : …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Suç Tarihi : ……/…./201…
Suç Yeri : …………………………………………..
Konu : TCK. 121. Md.’ye muhalefet suçu nedeniyle sanığın cezalandırılması
talepli şikâyet dilekçemdir.
Olay :
1. Şüpheli/Sanık ……………………………………..’da görevli memurdur.
2. Mağduriyetim sebebiyle ilgili makama dilekçe ile başvuruda bulundum. Ancak görevli memur dilekçemi haksız sebepleri ileri sürerek almamıştır ve bana kaba davranmıştır.
3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.
Hukuki Sebepler : TCK. 121. Md.
Deliller : Tanık anlatımları ve ilgili yasal deliller.
Sonuç ve İstem : Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ……/…../201…
Şikâyetçi
(Ad, Soyad ve İmza)
Tanıklar :
1. ……………………………………… (TC. Kimlik No: …………………………..)
2. ……………………………………… (TC. Kimlik No: …………………………..)
Ekler :
1. …………………………………..
2. …………………………………..

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.