Home / Dernek ve Vakıf / Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Dilekçesi

Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Dilekçesi

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARININ İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                          ………………………………

ADRESİ                            ………………………………

DAVALI                           :………….. Derneği Yönetim Kurulu.

ADRESİ                            ………………………………

KONUSU                         : Üyelikten çıkarma kararının iptali talebimden ibarettir.

İZAHI                               :

1)………. Derneği’nin …. numaralı üyesiyim. Ortada hiç bir haklı sebep yokken; Kanun ve Tüzüğe aykırı olarak tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Dernekten çıkarıldım. Yönetim Kurulunun bu kararına karşı yaptığım itirazın red edilmesi üzerine işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 63 ve diğer ilgili maddeler, Dernek Tüzüğü ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Dernek Tüzüğü, şahit beyanları ve sair kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

 • Adı geçen çıkarma kararının iptaline,
 • Üyelik sıfatımın devamına,
 • Yargılama masraflarının da davalı tarafa yiikletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Dava, demeğin kayıtlı olduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
 • Davanın, ihraç kararının öğrenilmesinden itibaren 1 ay içinde açılması gerekir (MK. m: 83). Bu zaman aşımı süresi geçtikten sonra açılan dava red edilir.
 • Dernekten çıkarılan üye; aşağıdaki hususlardan herhangi biri varsa dava açabilir:
 1. Çıkarma (ihraç) sebebi haklı değilse,
 2. İhraç kararı derneğin yetkili organı tarafından verilmemişse,
 3. Dernek Tüzüğünde çıkarma sebebleri gösterilmişse, çıkarma kararı Dernek Genel Kurulu’nca alınır. Bu şarta uyulmamışsa,
 4. Dernek Tüzüğünde gösterilen çıkarma sebebi, çıkarma kararında gösterilen sebebe uymuyorsa,
 5. Çıkarma kararı, Kanun’a ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı olarak düzenlenmişse.
 6. Çıkarma kararının iptali için derneğe başvurmuş fakat, bu itirazı kabul edilmemişse.

About Dilekceshop

Check Also

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

VAKFIN DAĞITILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. ASLİYE . .’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.