Home / Dernek ve Vakıf / Derneğin Feshi Talebi Dilekçesi

Derneğin Feshi Talebi Dilekçesi

DERNEĞİN FESHİ TALEBİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

………………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                        :……………… (………. Derneği üyesi)

ADRESİ 

DAVALI

ADRESİ

Derneği Yönetim Kurulu.

KONUSU                         :………………….. Derneği’nin feshine karar verilmesi talebimden ibarettir.

İZAHI                              : 1)…………………………. Derneği, çevremizdeki her türlü …………………….. ‘yi önlemek amacıyla kurulmuştur. Ben de, bu derneğin … numaralı üyesiyim.

Derneğin kuruluş amacı ……………….. olduğu halde, ……………… teşvik edici, kanunlara, adaba ve ahlâk kurallarına aykırı faaliyetlerde bulunmaktadır. Dernek Yönetim Kuruluna bu husustaki başvurularım netice vermediği için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK., Dernekler K. ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Dernek Tüzüğü, şahit beyanları ve sair kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler karşı­sında yargılama yapılarak;

  • Derneğinin feshine,
  • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, derneğin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır. Ancak, derneğin işlediği bir suçtan ötürü “Kamu Davası” açılmışsa, bu davaya bakan Ceza Mahkemesi de görevlidir.
  • Davalı, derneğin başkanı veya derneği temsil eden organıdır.
  • Derneğin feshini gerektiren sebeblerden biri varsa, dava, derneğin üyeleri veya Cumhuriyet Başsavcısı ya da derneğin alacaklıları tarafından açılabilir.

About Dilekceshop

Check Also

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

Vakfın Dağıtılması Talebi Dilekçesi

VAKFIN DAĞITILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. ASLİYE . .’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.