Home / Genel / Delillerin / Kanıtların Tesbiti İstemi Dilekçesi

Delillerin / Kanıtların Tesbiti İstemi Dilekçesi

DELİLLERİN / KANITLARIN TESBİTİ İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

 

………………..  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

DELİL TESBİTİ İSTEYEN              :………………………………..

ADRESİ

DİĞER TARAF

ADRESİ

KONUSU                                      : Hasar tesbiti talebimden ibarettir.

İZAHI                                            :

 1. …. günü saat.. sıralarında .. plakalı otomobilim evimin önünde park etmiş vaziyette durmakta iken, karşı istikametten gelen …………. plakalı kamyonet çarpmış ve otomobilimde hasara sebep olmuştur.

2) Trafik kuralları açısından her türlü güvenlik tedbirlerini almama rağmen otomobilime çarparak büyük hasara sebep olan

…………  aleyhine “Tazminat Davası” açacağımdan, hasarın tesbiti için işbu talepte bulunmak gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEBLER               : HUMK. m: 368 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ                : Trafik kaza raporu, şahit beyanları.

SONUÇ VE İSTEK                    : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, işin ivediliği de dikkate alınarak;

 • Diğer tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına,
 • Bir bilirkişi vasıtasıyla otomobilimdeki hasar tesbitinin yapılmasına,
 • Hasar durumunun ve tamir için gerekli para miktarının tesbitine,
 • Mevcut hasar sebebiyle meydana gelen değer kaybının tesbitine,
 • Otomobilim tamir edilip, iş yapar hale gelinceye kadar kaybolacak sürenin para olarak karşılığının tesbitine,
 • Yargılama giderlerin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

saygıyla

Delil Tesbiti İsteyen

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Açılmış veya açılacak bir davada kaybolması veya ileri sürülmesinin güçleşmesi muhtemel olan delillerin tesbiti istenebilir (HUMK. m: 368).
 • Gerekiyorsa; her zaman, resmi çalışma saati dışında ve tatil günlerinde dahi tesbit yapılabilir (HUMK. m: 81).
 • Delil tesbiti dava açılmamışsa; tesbiti en çabuk ve en az masrafla yapacak olan Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi’nden istenir. Dava açılmışsa; davaya bakan mahkemeden istenir (HUMK. m: 370).
 • Delil tesbiti kararına itiraz edilebilir. Tesbit, dava açılmadan önce yapılmışsa; itiraz, tesbiti yapan hâkimliğe; dava sırasında yapılmışsa, davaya bakan mahkemeye yapılır (HUMK. m: 373).
 • Delil tesbiti Kesin Hüküm / Kaziye-i Muhkeme teşkil etmez. Bu sebeble de “Temyiz” edilemez.
 • Delil tesbiti zamanaşımını kesmez, borçluyu da temerrüde düşürmez.

 

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.