Home / Genel / Delilleri / Kanıtları Bildirme Dilekçesi

Delilleri / Kanıtları Bildirme Dilekçesi

DELİLLERİ / KANITLARI BİLDİRME DİLEKÇESİ’NE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞTUR.

…………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No:…. /.. E.

 

ADRESİ                     …………………………….

DAVALI                    …………………………….

ADRESİ                     …………………………….

KONUSU                   : Delillerimin sunulmasıdır.

DELİLLERİM        :

1)………………. Sulh ..’inci Hukuk Mahkemesinin ……. E. sayılı dosyası.

2)…………………

ŞAHİTLERİM      :

(Adları, soyadları ve adresleri sırayla yazılır).

Şahitlerim, olay hakkında beyanda bulunacaklardır.

Saygılarımla sunarım.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Hakim delil toplayamaz. Ancak keşfe, bilirkişi incelemesine ve tarafların isticvabına (sorguya çekilmesine) kendiliğinden lüzum görebilir (HUMK. m: 230, 275, 363).
  • HUMK‘da belli edilen haller dışında, hakim verilen delilleri ser­bestçe takdir eder (HUMK. m: 240).
  • Kanunun belirlediği istisnalardan başka hallerde deliller hâkim önünde dinlenir ve incelenir; mahkemede veya mahkeme dışında yapılan incelemeler ve işlemler etraflıca tutanağa yazılır (HUMK. m: 241).
  • Delil gösteren taraf, karşı tarafın muvafakati olmadıkça ona dayanmaktan vazgeçemez (HUMK. m: 307).
  • Gösterilen ve ileri sürülen delillerin tamamen dinlenmesi ve ince­lenmesinden sonra HUMK. m: 221 hükmü uyarınca ayrıca araştırma ve soruşturma yapılmasına karar verilmeyen meselelerde iki taraftan herbiri yeni delil gösterilmesini ve verilmesini isteyebilir. Hakim uygun görürse bu istemi kabul eder (HUMK. m: 224).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.