Home / Genel / Değişiklik Davası Dilekçesi

Değişiklik Davası Dilekçesi

DEĞİŞİKLİK DAVASI DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                              ……………………………..

ADRESİ                               ……………………………..

DAVALI                              ……………………………..

ADRESİ                               ……………………………..

KONUSU                             : Muhterem Mahkemenizin tarih ve …./.. E,…./… K. sayılı hükmünün yeniden gözden geçirilmesi talebini içeren değişiklik davasıdır.

İZAHI                                   :

1) Davalı……………… sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken, …/…./…. tarihinde bana çarparak ağır yaralanmama neden olmuştu.

2) Bu nedenle açtığım tazminat davası mahkemenizin …./..E, …./ ,.K. sayılı dosyasıyla görülmüş ve bu davada verilen bilirkişi

raporunda uğradığım zararın o gün için …………………………  — lira olduğu, ancak bu zararın zamanla ortaya çıkabilecek yeni rahatsızlıklar nedeniyle artabileceği ve bu muhtemel zararın o gün için tesbitinin tıbben mümkün olmadığı belirtilmişti.

Muhterem mahkemeniz de, bilirkişi raporu doğrultusunda hükmünü vermiş ve verdiği hükmü iki yıl içinde gözden geçirme hakkım saklı tutmuştu.

Mahkemenizin verdiği hükümden bu güne kadar geçen zaman içinde davalının otomobiliyle bana çarpması sonucu ortaya çıkan hastalık ve sakatlıklar artmış, zararım da bunlara paralel olarak yük­selmiştir. Bu nedenle de işbu değişiklik davasını açmak zarureti doğ­muştur.

HUKUKİ SEBEBLER : BK. m: 46/11, 41 ve sair hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Mahkemenizin tarih ve …./.. E.,…./..   … sayılı dosyası, bilirkişi raporu, şahit ifadeleri ve diğer kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

  • Davamın kabulüne,
  • Davalının, —ilk davadaki tazminattan ayrı olarak — olay tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte………………. —lira maddi

tazminata mahkum edilmesine,

  • Yargılama giderleriyle birlikte Avukatlık ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine,

Karar verilmesini saygıyla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza]

HATIRLATMA!

  • Dava, ilk hükmü veren mahkemede açılır.
  • m: 46‘ya göre dava açabilmek için; hakimin hükmünü yeniden gözden geçirmek hakkını saklı tutmuş olması ve davacının iki yıl içinde istemde bulunması şarttır.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.