Home / Genel / Davayı Yenileme İstemi Dilekçesi

Davayı Yenileme İstemi Dilekçesi

DAVAYI YENİLEME İSTEMİ

……………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …. /… E.

YENİLEME TALEBİNDE BULUNAN

(DAVACI)                         :……………………………

ADRESİ                            ………………………….

(KARŞI TARAF)

DAVALI                            ………………………….

ADRESİ                            ………………………….

KONUSU                          : İşlemden kaldırılan davanın kaldığı yerden yürütülmek üzere yenilenip, taraflara davetiye gönderilmesi dileğidir.

İZAHI                                :

1) Yukarıda dosya numarası ve tarafları ya­zılı olan davanın günü yapılan duruşmasında bulunamadım.

Adı geçen duruşmada bulunan davalı taraf, davayı takip etmeyeceğini bildirdiğinden davanın işlemden kaldırıldığını öğren­dim.

m: 409 gereğince davamı yeniliyorum.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

Davamızın kaldığı yerden devam etmek üzere yenilenmesine,

Duruşma günü verilerek taraflara davetiye gönderilmesine, karar verilmesini saygıyla dilerim.

Eki: Posta Pulu

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Oturuma çağrılmış olan taraflardan hiçbiri gelmediği veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde, dava yenileninceye kadaı dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir (HUMK.m: 409).
  • Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava dosyası, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 3 ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurması üzerine yenilenebilir.
  • Yenileme dilekçesi, oturum gün, saat ve yerini bildiren “Çağırı Kağıdı” ile birlikte taraflara tebliğ olunur.
  • Dava, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 1 ay geçtikten sonra yenilenirse, yeniden harç alınır. Bu harç, davayı yenileyen tarafından ödenir ve karşı tarafa yüklenmez.
  • Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, yeni bir dava sayılmaz.
  • İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 3 ay içinde yenilenmeyen davalar açılmamış sayılır ve mahkemece bu hususta karar verilerek kayıp kapatılır.
  • İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden sonra 1 defadan fazla takipsiz bırakılamaz.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.