Home / Genel / Davayı Duyurma (İhbar) Talebi Dilekçesi

Davayı Duyurma (İhbar) Talebi Dilekçesi

DAVAYI DUYURMA (İHBAR) TALEBİ

…………. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No:…. /… E.

DAVAYI İHBAR

EDEN (DAVALI)                         ………………………………..

ADRESİ                                         ………………………………..

DAVACI                                        ………………………………..

ADRESİ                                         ………………………………..

İHBAR EDİLEN                         ………………………………..

ADRESİ                                         ………………………………..

KONUSU                                       : Davanın ihbarı dileğimdir.

İZAHI                                            :

1) Muhterem mahkemenizde görülen bu davada, otomobilini hasara uğrattığımı ileri süren davacı tarafından      — TL. tazminat istenmektedir.

Ancak, trafik kazası sırasında otomobilim, şoförüm ……………… tarafından sevk ve idare edilmekte idi.

Bu davanın sonucunda, şoförüm …………………….. ‘a rücu etmek ve davacıya ödeyeceğim tazminatı, yargılama giderleri ile birlikte istemek hakkım doğacaktır.

Arz ve izah ettiğim bu sebeblerden ötürü HUMK.m: 49 – 52 gereğince,…………….. ’a ihbarda bulunuyorum. Davayı kendi adına takip etmesini veya üçüncü şahıs olarak davaya katılmasını kendi seçimine bırakıyorum.

Davayı takip etmediği takdirde, sonucun doğuracağı sorum­luluğa katlanması gerekecektir.

SONUÇ VE İSTEK                  : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü, davayı ihbar isteğimin …………………. ‘a tebliğini saygıyla

dilerim.

Davayı İhbar Eden

(Davalı)

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • İki taraftan biri davayı kaybettiği takdirde üçüncü şahsa rücu hakkı olduğu düşüncesinde bulunuyorsa, yerine geçmek suretiyle davayı yürütmesi veya davada üçüncü şahıs sıfatıyla kendisine katılması gereğini o şahsa ihbar edebilir (HUMK.m: 49).
  • İhbar davanın her halinde caizdir. Ancak ihbar için iki taraftan birince istenecek süre talebi davanın açılmasını veya davada rücuu gerektiren vasıtanın mahkemeye verilmesini takiben ileri sürülmezse süre verilemez (HUMK.m: 49/2).
  • Üçüncü şahıs, ihbar eden kimsenin yerine geçerek davayı yürütmeyi kabul ederse, davayı kendi adına yürütemeyip yalnız ihbar eden kişiyi temsil eder (HUMK.m: 50).
  • Üçüncü şahıs ihbar eden kimsenin yerine geçerek davayı yürütmediği veya davaya katılmadığı halde bu hususu ihbar eden kimse davada bulunmak zorundadır. Ancak, ihbar tarihinden itibaren üçüncü şahsa karşı yalnız hilesinden veya ağır kusurundan sorumludur (HUMK.m: 51).

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.