Home / Genel / Davaya Katılma / Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

Davaya Katılma / Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATILMA / DAVAYA MÜDAHALE TALEBİ

…………… SULH …. ‘İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …. /…. E.

MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNAN

ADRESİ                                                 : ……………………………………

DAVACI                                                 : ……………………………………

ADRESİ                                                 : ……………………………………

DAVALI                                                 : ……………………………………

ADRESİ                                                 : ……………………………………

KONUSU                                              : Davacı yanında davaya katılmama karar verilmesi dileğimdir.

İZAHI                                                    :

1) Davacı, davalıya karşı “Tahliye Da­vası” açmıştır. Bu dava, benim hakkımı da etkilemektedir. Bu ne­denle, davada müdahil olarak davacının yanında yer almak istiyorum.

Davacı mecuru tümüyle bana kiralamıştı. Bu konudaki kira sözleşmesi ekte sunulmuştur.

Davalı ise, benden önceki kiracının işçisidir. Davacı ile ara­sında hiçbir hukuki ilişki olmadığı halde, mecuru tahliye etme­mektedir. O’nun bu tutumundan dolayı mecurun tamamını kullanamıyorum ve dolayısıyla kullanamadığım bölüm için de kira parası ödüyorum.

İşbu davanın açıldığını öğrenir öğrenmez, muhterem mahke­menize başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER                     : HUMK.m: 53- 58 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ                       : Kira sözleşmesi ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK                                : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;

  • Davacı yanında davaya katılmama,
  • Haklı davamın kabulüne,

Karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Müdahale Talebinde Bulunan

Eki: Kira Sözleşmesi

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Hakkı veya borcu bir davanın neticesine bağlı olan üçüncü şahıs, iki taraftan birine katılmak için davaya müdahale edebilir (HUMK.m: 53).
  • Katılma isteği yargılama bitinceye kadar yapılabilir. Katılma isteği dilekçe ile olur (HUMK.m: 54).
  • Belli edilen günde iki taraftan her biri katılma isteğine itiraz edebilir. Bu itiraz, tahkikat hakimi tarafından incelenip karar verilir (HUMK.m: 55).
  • Katılma isteğinin kabul edilmesi halinde, davaya katılan (müdahil; ancak davayı bulunduğu noktadan başlayarak yürütebilir) (HUMK.m: 56).
  • Müdahil (davaya katılan), davada katıldığı tarafla birlikte hareket eder. Yani katıldığı tarafın rızası dışında iddiada bulunamaz; iddia ve savunmayı genişletemez, karşı tarafa yemin veremez ve davayı yenileyemez. Ayrıca, davaya katılmadan önce yapılan işlemlerin de eksik veya geçersiz olduğunu ileri sürerek ıslah edemez.
  • Müdahil, esas hakkındaki hükmü, davada katıldığı kimseyle birlikte temyiz edebilir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.