Home / Velayet / Çocukla Kişisel İlişkinin Uygun Bir Şekilde Değiştirilmesi Dilekçesi

Çocukla Kişisel İlişkinin Uygun Bir Şekilde Değiştirilmesi Dilekçesi

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN UYGUN BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            :……………………………

ADRESİ                            :……………………………

DAVALI                            :……………………………

ADRESİ                            :……………………………….

KONUSU                           : Velayeti davalıya verilmiş olan          çocuğum……………….. ile şahsi münasebetimin uygun bir şekilde değiştirilmesi talebimden ibarettir.

İZAHI                               :

1) Davalı   ile……………….. Asliye    ..’nci Hukuk Mahkemesi’nin                  tarih ve                 sayılı kararı ile boşandık.

2) Çocuğumuz ……….. ‘in velayeti davalıya verilmiş ve benim de ço­cuğumuzu haftada bir gün görmem hususu karar altına alınmıştı.

3) Arz ettiğim sebeblerden ötürü, çocuğumla şahsi münasebe­timin değişen şartlara göre değiştirilmesi zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER.: MK. m: 183 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, Mahkeme kararı, görev yerimi belirten resmi yazı ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Çocuğumla şahsi münasebetimin değişen şartlara göre belir­lenmesini,
  • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

saygılarımla

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

* Dava, eşlerin ya da eşlerden birinin yerleşim yeri Mahkemesinde açılır. Ayrıca, MK. m: 326‘ya kıyasen, çocuğun oturduğu yer/yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir.

About Dilekceshop

Check Also

Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumunda Tedbir Dilekçesi

AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMUNDA TADBİR ALINMASI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.