Home / Genel / Çocuk Görme İçin dilekçe Örneği

Çocuk Görme İçin dilekçe Örneği

T.C.
…..Müdürlüğü
Dosya No :

ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE DAİR
İ C R A E M R İ

1- Alacaklı ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı soyadı ve ikametgahı :

3- İlamı veren mahkeme ve ilamın tarih
ve numarası :

4- Talebin neden ibaret olduğu :

Teslimi hükmolunan çocuğu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde teslim etmeniz, küçüğün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen ile şahsi münasebet tesisine engel olmamanız, aksi halde çocuk nerede bulunursa bulunsun İcra ve İflas Kanunun 25. maddesi gereğince ilam hükmünün zorla icra olunacağı, ilamın icrası sırasında çocuk gizlenir veya şahsi münasebet tesisine engel olunursa aynı kanunun 341. maddesindeki cezanın uygulanacağı ihtar olunur.

İcra Müdürü
Mühür ve İmza

(İc. İf. K. 25,2

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.