Home / Nüfus / Cinsiyet Düzeltilmesi Dilekçesi

Cinsiyet Düzeltilmesi Dilekçesi

CİNSİYET TASHİHİ (DÜZELTİLMESİ) TALEBİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                          …………………………….

ADRESİ                           …………………………….

DAVALI                           :   Nüfus Müdürlüğü.

KONUSU                          :   Nüfus Kütüğü’ndeki cinsiyet kaydımın düzeltilmesi talebimdir.

İZAHI                               :

1) Nüfus’a yazılırken “…………. ” olduğum halde her nasılsa “………. ” olarak yazıldığımı öğrendim.

2) Bu sebeble, cinsiyet kaydımın “……… ” olarak değiştirilme; için iş bu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER ; MK. m: 39 vd. ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ ; Nüfus Kaydı, şahit beyanları ve sair Kanun deliller.

CEVAP SÜRESİ             :   10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK         :   Yukanda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü cinsiyet kaydımın “…………. ” olarak değiştirilmesine karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI                  :………………………

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, davacının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesindeaçılır.

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.