Home / Nüfus / Cinsiyet Değişikliği Dilekçesi

Cinsiyet Değişikliği Dilekçesi

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                              :

ADRESİ                                ………………………….

DAVALI                             : Nüfus Müdürlüğü.

KONUSU                            : Nüfus Kütüğü’ndeki cinsiyet kaydımın düzeltilmesi talebimdir.

İZAHI                                :

l) Nüfus’ta”…………. ” olarak yazılıyım. An­cak, geçirdiğim bir operasyon sonucu ”      ” oldum.

2) Bu nedenle, cinsiyet kaydımın “…………… ” olarak değiştirilmesi için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 40 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, Sağlık Kurulu Raporu ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Cinsiyet kaydımın “…….. ” olarak değiştirilmesine,
  • ….. olan ismimin de …………….  olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim

NÜFUS KAYDI:……………………

…/../….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, davacının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesindeaçılır.
  • Cinsiyet değiştirmek için aşağıdaki şartlar aranır:
  1. 18 yaşını tamamlamış olmak.
  2. Bekar olmak.
  3. Transseksüel yapıda olup cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olması.
  4. Üreme yeteneğinden ömür boyu yoksunluğun uzmanlardan oluşan resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi.
  5. Mahkemece “Cinsiyet Değiştirme İzni” verilmesi.
  • Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun şekilde cinsiyet değiştirme ameliyatının resmi sağlık kurulu raporu ile doğrulanması durumunda, mahkeme, Nüfus Sicili’nde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verir.

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.