Home / Boşanma / Boşanma ile Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi

Boşanma ile Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat Dilekçesi

BOŞANMA İLE BİRLİKTE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                          :………………………………………..

ADRESİ                           :………………………………………..

DAVALI                          :………………………………………..

ADRESİ                           :………………………………………..

KONUSU                         : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma;………….. — TL. maddi ve………….. — TL manevi olmak üzere toplam…………….. —TL. tazminat isteğimdir.

İZAHI                              : 1) Davalı……….. ile .. yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur.

  • Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemekte; haklı bir sebep yokken beni dövmekte ve yabancılar arasında da beni küçük düşürücü sözler söylemektedir.
  • Yine ortada hiç bir sebep yokken, …….. ay önce çalıştığım işyerinden çıkartmıştır. Bir süre sonra da, müşterek evimizden alıp, babamın evine götürüp bırakmıştır. O günden beri beni aramamaktadır. Evliliğimiz fiilen sona ermiştir. Bundan böyle, karı- koca olarak yaşamamız mümkün değildir.
  • Uğradığım maddi zarar      —TL, manevi zarar ise ………………….. — TL’dır.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 143 ve sair ilgili maddeler.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, maaş bordrosu, şahit beyanları ve sair kanunî deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Boşanmamıza,
  • Maddî zararım olarak         —TL ve manevî zararım olarak da …………….. — TL olmak üzere toplam ……………….. —TL’nın yargılama giderleriyle birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI:

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

* Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).

 

About Dilekceshop

Check Also

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

Ayrılık Süresinde Barışamayanların Boşanma Dilekçesi

AYRILIK SÜRESİNDE BARIŞAMAYANLARIN BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.