Home / Nafaka / Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Önlem Nafakası Dilekçesi

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Önlem Nafakası Dilekçesi

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA ÖNLEM NAFAKASI TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            :

ADRESİ                            :………………………….

DAVALI                            :

ADRESİ                            :

KONUSU                          : Ayda…………………. — TL. Tedbir Nafakası talebimden ibarettir.

İZAHI                                   : 1) Davalı eşimle ../.. /…. günü evlendik. Bu evlilikten …… doğumlu ………….  ve ………….  doğumlu …………isimli çocuklarımız oldu. Kocamın evimizi terk etmesi üzerine, ……………. Asliye ………. ‘inci Hukuk Mahkemesinde Boşanma Davası açtım. Dosya numarası …./ …’dir. Ev kiramız ………….. — TL’dır. Komşularımızın yardımlarıyla geçinmeye çalışıyoruz. Arz ettiğim bu sebeblerden ötürü işbu davayı açıp Tedbir Nafakası istemek zarureti doğmuştur. Eşim başkasının otomobilinde şoförlük yapmaktadır. Aylık kazancı …………………… — TL’dır. Eşimin ihtiyaçlarını, ödeme gücünü benimle birlikte çocuk­larımın zorunlu ihtiyaçlarımızı düşünerek; bana ayda — TL ve çocuklarıma da…………… ‘er milyon liradan toplam…………………… — TL Tedbir Nafakası istiyorum. Aylık Tedbir Nafakası toplam………………… — TL’dır.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 169 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair kanunî

deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukanda arz ve izah ettiğim sebebler karşı­sında yargılama yapılarak; Toplam…………… — TL. aylık Tedbir Nafakasının davalıdan

alınmasına, Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

NÜFUS KAYDI:………………………………..

HATIRLATMA!

* Dava, nafaka alacaklısının yerleşim yeri Mahkemesi’nde açılır (MK. m: 177).

About Dilekceshop

Check Also

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.